فروردین
۲۸
دیدگاه‌ها برای الهلال عربستان ۰ – ۱ استقلال / انتظارحداقلی هواداران صعود به مرحله بعدی است بسته هستند

الهلال عربستان ۰ – ۱ استقلال / انتظارحداقلی هواداران صعود به مرحله بعدی است

قبل ازپرداختن به این بازی لازم است نگرانی خود را از سرنوشت استقلال درفصل آینده و حرف و حدیث های رایج پیرامون استقلال بیان کنیم زیرا چندین بارسرمربی استقلال در کنفرانس های خبری کُدهایی ازاختلاف با مدیریت باشگاه را ارائه کرده است… قرارداد آینده شفرنبایستی باعث ایجاد تشویش ونگرانی هواداران دراین مقطع حساس گردد و این موضوع را بایستی هردوطرف ماجرا رعایت نمایند… به جناب شفرهم یادآوری می کنیم هرچند ایشان استقلال را دربحران تحویل گرفته است اما این باشگاه پرافتخاردرطول تاریخ حیات خود ازاین بحران ها کم نداشته والبته هربارباهمت هواداران ودلسوزان باشگاه قامت راست کرده است… جهت مزیداطلاع ایشان یادآوری می کنیم که در۵ فصل قبل استقلال باامیرقلعه نویی علاوه برکسب جام قهرمانی درلیگ برتر درگروه مرگ آسیایی صعودکرد و تا مرحله نیمه نهایی آسیا هم پیش رفت و لذا انتظارنداریم ادبیات جناب شفربگونه ای باشد که این شائبه را ایجاد نماید که ایشان قصد دارد منت برسراین تیم وهواداران بگذارد هرچند که ازتلاش و زحمات وعلم و دانش فنی ایشان همواره تقدیروتشکرکرده ایم.

 

 

استقلال با صعود زودهنگام والهلال هم با حذف ناباورانه خود به این دیدارشتافتند ولذا حساسیت این مصاف مانند بازی رفت نبود اما شکست استقلال می توانست استقلال را از صعود به صدرجدول دورنماید… شفربرای این بازی چندین ستاره خود را دراختیارنداشت که مخصوصا امیدابراهیمی و روزبه چشمی را می توان نام برد وبابدشانسی باقری را هم در اوایل بازی ازدست داد اما توانست با جایگزین کردن زکی پور بجای او وآوردن نورافکن ازپست دفاع چپ به پست هافبک دفاعی این خلاء را پرنماید و تیم را برای پیروزی تجهیزکند… شفربا وجود غیبت چندین ستاره خود با درایت ترکیب را انتخاب کرد و بعنوان  مثال شجاعیان را در پست هافبک دفاعی قرارداد واوهم بخوبی انجام وظیفه کرد تا هافبک های دیگربتوانند بار تهاجمی را بدوش کشند و درهمین راستا درنیمه اول پاس  جباروف به وریاغفوری رسید که او هم بدون معطلی نمایش عالی بازی های اخیرخود راتکمیل کرد و بثمررساننده گل ۳ امتیازی استقلال گردید.

 

 

ادامه مطلب

فروردین
۲۳
دیدگاه‌ها برای گسترش فولاد ۱ – ۱ استقلال / آماده باش استقلال برای تثبیت صدرنشینی گروه مرگ بسته هستند

گسترش فولاد ۱ – ۱ استقلال / آماده باش استقلال برای تثبیت صدرنشینی گروه مرگ

ترکیب استقلال دراین بازی با توجه به مصاف حساس چندین روزدیگر دربرابرالهلال و باتوجه به مصدومیت های برخی ازبازیکنان بقرارزیربود: سید حسین حسینی، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، میلاد زکی پور، امید ابراهیمی، بویان، جباروف، جابر انصاری ، داریوش شجاعیان و علی قربانی… درواقع منظورشفرازعدم استفاده از وریاغفوری ، خسرو حیدری ، تیام ، نورافکن وفرشیداسماعیلی در ترکیب اولیه رفع مصدومیت کامل برخی ازآنان بود ضمن اینکه برای بازی دادن آنها قصدریسک کردن نداشت و سعی کرد با حداقل استفاده ازمهره ها ۳ امتیازرا بدست آورد… گل استقلال دردقیقه ۱۰ بازی روی پاس عالی جباروف و ضربه تمام  کننده قربانی به ثمررسید.

 

 

البته درنیمه اول بازیکنان استقلال چندین فرصت دیگر هم داشتند که فقط یکی ازآنها تبدیل به گل شد و استقلال این  نیمه را با برد پشت سرگذاشت اما درنیمه دوم حریف درخانه خودش  قصد امتیازگرفتن ازاستقلال را داشت وآبی پوشان هم برخلاف بازیهای اخیر نتوانستند برتری نیمه  اول را برابرحریف دیکته نمایند و لذا دریکی ازحملات گسترش فولاد گل مساوی را پذیرفتند… شفرپس ازگل مساوی با آوردن تیام ، فرشید اسماعیلی و نورافکن به زمین تغییراتی درترکیب داد تا بتواند همچون بازی با نفت تهران نیمه دوم را ازآن ِ خود کنداما در نهایت بازی با همین نتیجه پایان یافت… کلا بازیکنان استقلال دراین بازی انگیزه های بازیهای قبلی وهماهنگی لازم را نداشتند.

 

 

ادامه مطلب

فروردین
۱۸
دیدگاه‌ها برای استقلال ۴ – ۱ مشکی پوشان / استقلال با شفر همچنان می تازد بسته هستند

استقلال ۴ – ۱ مشکی پوشان / استقلال با شفر همچنان می تازد

شفربرای این بازی ترکیب زیررا انتخاب کرده بود: سید حسین حسینی، پژمان منتظری،‌ روزبه چشمی، امید نورافکن، آرمین سهرابیان، بویان، امید ابراهیمی، فرشید اسماعیلی، سرور جباروف،‌ داریوش شجاعیان و جابر انصاری… مشکل این ترکیب درهمان نیمه اول نمایان شد به  این شکل که بویان در پست دفاع راست کارآئی لازم را نداشت و به یک عنصرخنثی تبدیل شده بود درحالیکه دربازیهای اخیر جناح راست همواره نقطه قوت استقلال بوده است… این معضل باضافه اشتباهات دیگرتیم باعث شد یکی ازبدترین نیمه اول های استقلال را درزمان شفرشاهد باشیم اما دراواخرهمین نیمه شفردست به یک تغییر تاکتیکی زد و قربانی را جایگزین شجاعیان نمود وبهمین دلیل استقلال درنیمه دوم کاملا پوست انداخت.

 

 

پس ازاین تعویض منتظری به دفاع راست منتقل گردید وبویان هم به پست اصلی خود یعنی هافبک دفاعی بازگشت تا روزبه چشمی به خط دفاعی رفته و درکنارسهرابیان قرارگیرد… جابرانصاری به وینگرتبدیل شد وقربانی درپیشانی خط حمله قرارگرفت وهمین تغییرات باعث گردید که استقلال نیمه دوم را طوفانی آغازنماید و درپایان بازی با ایجاد موقعیت های فراوان حریف را به چهار میخ بکشد… برد پرگل استقلال نتیجه بثمررسیدن ۲ گل توسط اسماعیلی و ۲ گل دیگر توسط قربانی بود… شفرتوانست ازیک بازیکن مانند قربانی که مدتهاست مورد انتقاد قرارمیگیرد دراین بازی یک گلزن تمام عیاربسازد و خلاقیتش را درکوچ کردن استقلال درمواقع گره خوردن بازی بخوبی نشان دهد.

 

 

ادامه مطلب

فروردین
۱۴
دیدگاه‌ها برای استقلال ۲ – ۰ الریان قطر / صعود قدرتمندانه استقلال از گروه مرگ بسته هستند

استقلال ۲ – ۰ الریان قطر / صعود قدرتمندانه استقلال از گروه مرگ

هواداران استقلال تیم محبوب خود را درروز ۱۳ فروردین هم تنها نگذاشتند تا این تیم با یک نمایش خیره کننده حریف گردن کلفت خود را شکست دهد و صعود قطعی خود را ازگروه مرگ به آسیا اعلام نماید… درروزی که ۳ بازیکن اصلی استقلال یعنی تیام ، سیدمجید حسینی و فرشید باقری بدلیل مصدومیت غیبت داشتند شفربا یک ترکیب جدید وبازیخوانی صحیح از حریف توانست سد محکم الریان را بشکند و با یک بازی برتر درهردونیمه وقبل ازبازی با الهلال صعود استقلال راقطعی کند… اکنون استقلال بایستی به بازی آینده درمقابل الهلال ونیزصعود به مراحل بالاتر بیندیشد وبه این موفقیت ها بسنده نکند.

 

 

شفرترکیب استقلال را بگونه ای انتخاب کرد که سرمربی حریف راهم سردرگم کرد: حسین حسینی، خسرو حیدری، پژمان منتظری، آرمین سهرابیان، امید نورافکن، روزبه چشمی، امید براهیمی، سرور جباروف داریوش شجاعیان، ووریا غفوری و فرشید اسماعیلی نفرات ثابت استقلال دراین مصاف بودند ودرکمال شگفتی شفریک مهاجم تخصصی همچون قربانی و یا حتی جابرانصاری راهم دراین ترکیب قرارنداد و با انتخاب اسماعیلی بعنوان مهاجم و برنامه ای خاص بازی را آغازکرد که وظیفه گلزنی صرفا بردوش این بازیکن نباشد و هافبک ها و وینگرها با نفوذها وفضاسازی اسماعیلی دارای موقعیت شوند وگلزنی کنند.

 

 

ادامه مطلب

فروردین
۱۰
دیدگاه‌ها برای نفت تهران ۱ – ۲ استقلال / استقلال با شفر بباز نیست بسته هستند

نفت تهران ۱ – ۲ استقلال / استقلال با شفر بباز نیست

شفربرای این بازی بدلیل دیرمحلق شدن ملی پوشان به استقلال ومحرومیت اسماعیلی نتوانست ازترکیب ایده آلش استفاده کند ضمن اینکه استقلال ۴ روز پس ازاین بازی بایستی به مصاف الریان برود ویک بازی حساس را که سرنوشت صعود ازگروه آسیایی را مشخص میکند برگزارنماید… لذا شفرملی پوشانی چون امیدابراهیمی ، وریاغفوری ، نورافکن وحسینی را برروی نیمکت نشاند و ازمهره های دیگر وجایگزین بازی گرفت… ترکیب استقلال بقرارزیربود: مهدی رحمتی، خسرو حیدری، روزبه چشمی، آرمین سهرابیان، میلاد زکی پور، فرشید باقری، بویان، سرور جباروف، داریوش شجاعیان، جابر انصاری و علی قربانی.

 

 

استقلال درهردونیمه بربازی تسلط داشت و درمقابل تک موقعیت حریف که به گل انجامید حدودا ۱۰ موقعیت گل ایجادکرد که متاسفانه ازاین موقعیت ها فقط ۲ گل بثمررسید تا درنهایت استقلال دچاربدشانسی و اسیراشتباهات خود نشود وبه ۳ امتیازبازی دست یابد… نیمه اول حریف برروی یک ضربه کرنر و دفع ناقص سهرابیان به گل رسید تا به دفاع بپردازد وبدنبال گره زدن بازی و غنیمت ۳ امتیازی ازبازی باشد اما شفر باتعویض های خود اجازه نداد نفت تهران به پیروزی بادآورده برسد… نورافکن بجای باقری مصدوم ، امیدابراهیمی بجای بویان و وریا غفوری بجای شجاعیان به بازی آمدند تا شفرنیمه مربیان را برنده شود واستقلال ازیک شکست ویا تساوی تلخ رهایی یابد.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۲۲
دیدگاه‌ها برای استقلال ۱ – ۱ العین امارات / هواداران استقلال برنده واقعی بودند بسته هستند

استقلال ۱ – ۱ العین امارات / هواداران استقلال برنده واقعی بودند

فارغ ازنتیجه بازی باید قبول کنیم دراین مصاف خوب نبودیم و نتوانستیم نسبت به بازی رفت کپی برابراصل باشیم… البته می توان تاحدودی این قضیه را به مصدومیت تیام و غفوری و تعویض اجباری آنان  که درحال حاضرازبهترین های استقلال هستند مرتبط دانست اما باید قبول کنیم که باوجودآنان هم نتوانستیم نسبت به بازی رفت عملکرد مناسبی داشته باشیم و حریف ازابتدای بازی استقلال را تحت فشارقرارداد و اگرضربه ناگهانی عبدالرحمن که به تیر دروازه استقلال اصابت کرد به گل تبدیل شده بود و یا پنالتی مشکوک استقلال گرفته نمی شد نیمه اول را با باخت به رختکن می رفتیم و تغییرنتیجه بازی برایمان دشوارمی گردید.

 

 

ورزشگاه لبریزازتماشاگر و انتظارات قبل ازبازی تحت عناوینی مانند ” انتقام ” برروی میزبان استرس وارد می کند و استقلال هم ازاین قاعده مستثنی نیست… البته شفرنشان داده است بابرنامه است اما بهرحال ازآغازاین بازی نمایش استقلال بگونه ای نبود که با بازی رفت مشابهت داشته باشد و اگر استحکام دفاعی و تغییرات فنی ومثبت قبلی تیم نبود امکان نتیجه ای بدترهم برای استقلال وجود داشت چون حقیقتا حریف تیم قدرتمند وتاکتیک پذیر و بابرنامه ای بود و با وجود ستاره ای مانند عمرعبدالرحمن و مهره های دیگرش حتی فشاریک ورزشگاه لبریزاز تماشاگرراهم تحمل می کرد… دراین بازی هواداران استقلال برنده واقعی بودند خصوصا آنها که پشت درب ورزشگاه ماندند وراهی به استادیوم پیدا نکردند اما تاآخربازی انتظارکشیده و لحظه به لحظه بازی را پیگیری کردند.

درود برهواداران وفادار که عظمت تیم محبوب آبی دلان را به قاره کهن نشان می دهند.

 

ادامه مطلب

اسفند
۱۶
دیدگاه‌ها برای العین امارات ۲ – ۲ استقلال / حیرت میلیونها نفر از فاجعه داوری! بسته هستند

العین امارات ۲ – ۲ استقلال / حیرت میلیونها نفر از فاجعه داوری!

بدون اغراق بایدگفت دیروز هواداران استقلال یکی اززیباترین و بی نقص ترین مصاف های آسیایی تیم محبوبشان را دریکدهه اخیرمشاهده کردند… تیمی که واقعا یکدست بود و تمامی ارکان آن باتمام وجود وبدون اشتباهات تاثیرگذار برای موفقیت وشکست حریف درخانه اش تلاش می کردند اما متاسفانه مانع بزرگی به نام ” داور ” تمام رشته ها را پنبه کرد تا استقلال نتواند درخانه یک حریف قدروگردن کلفت بیش از یک امتیازدشت  کند و لذا بهمین دلیل عزم خود را برای شکست حریف دربازی برگشت جزم کرده است… ناگزیریم برای اثبات حقانیت خود وصدالبته بمنظور صعودقطعی ازگروه موسوم به مرگ همین حریف را درهفته آینده و در ورزشگاه آزادی گوشمالی دهیم تا به حق واقعی مان برسیم.

 

 

استقلال دراین مصاف قصدداشت ذهنیت هوادارانش رانسبت به نتیجه بازی برگشت درفصل قبل تغییر دهد… همان بازی که چندین مهره اصلی راخصوصا درمیانه زمین دراختیارنداشتیم وبسختی شکست خوردیم تا حریف به رجزخوانی بپردازد وما درانتظاریک فرصت دیگربرای به رخ کشیدن قدرت واقعی استقلال باقی بمانیم… همینجا لازم است یادآوری کنیم که بازی مذکوردرفصل قبل صرفا یک استنثا بود و لذا انصاف نیست که همیشه ازآن بازی برای تحقیر کردن سرمربی فصل قبل یادنماییم… منکرتفاوت توانمندی های شفرومنصوریان نیستیم اما فراموش نکنیم که با منصوریان هم این حریف را دربازی رفت شکست داده بودیم و لذا اجازه ندهیم رسانه ها و اشخاصی که سایه تیم محبوب آبی دلان را با تیرمی زنند به این بهانه خودی ها را تحقیرکرده و سنگ حمایت ازما را به سینه بزنند!…  به جناب شفرهم باید شرایط وخیم تیم درفصل قبل و دربازی برگشت را یادآوری نمایند تاایشان توجیه شود.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۱۱
دیدگاه‌ها برای استقلال ۱ – ۰ پرسپولیس / بهار ِ استقلال درفصل زمستان بسته هستند

استقلال ۱ – ۰ پرسپولیس / بهار ِ استقلال درفصل زمستان

قبل ازشهرآورد آنها که توانایی سرخابی ها را بلحاظ فنی و روحی – روانی وبگونه ای بی طرفانه ارزیابی می کردند اذعان داشتند که قدرت وانگیزه استقلال درحال حاضربرترازحریف است… این برتری باتوجه به مصاف های اخیر خصوصا درآسیا محسوس بود ضمن اینکه بلحاظ انگیزشی چندین عامل باعث گردید که شفروآبی پوشان بطوربسیارجدی طالب پیروزی دراین نبرد تاریخی باشند منجمله اینکه حریف بارها تاکید کرده بود که قصد دارد با پیروزی در شهر آورد جشن قهرمانی بگیرد… انگیزه های دیگری هم ایجاد شد منجمله نظرات سخیف و مشمئزکننده شهرداربابلسر که جلسه رسمی را با فضای استادیوم اشتباه گرفته و با توهین به پادوانی ِ مصدوم فرهنگ وشعور خود را نشان داد و…

 

 

استقلال درنیمه اول می توانست بسیارزودتراز دقایق پایانی این نیمه به گل برسد و چندین فرصت طلایی را  که شجاعیان وتیام ازدست دادند به گل تبدیل نماید اما باوجود برتری مطلق دراین نیمه تنها به یک گل بسنده کرد… ارسال عالی جباروف به تیام و مهارفوق العاده این بازیکن وشوت بسمت دروازه که با دفع ناقص دفاع حریف همراه شد توپ را به وریاغفوری ِ پیش تاخته رسانید که اوهم کارراتمام کرد تا پرچم های آبی پس ازتسخیر اردوگاه حریف به رقص درآیند وخروش رعدگونه هواداران درورزشگاه به ناقوس شکست حریفی تبدیل شود که قصدداشت با تحقیر استقلال جشن شادی و قهرمانی برپانماید… بلی ، استقلال درنیمه اول می توانست با بیش ازیک گل پیروزمیدان باشد اما با همان یک گل بهارآبی دلان درفصل زمستان فرارسید تا باردگراستقلال نماد ِعصاره عشقی باشد که آسمان به آبی دلان اهدا کرده است.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۸
دیدگاه‌ها برای شهرآورد ۸۶ / فرصت طلایی شفر و آبی پوشان بسته هستند

شهرآورد ۸۶ / فرصت طلایی شفر و آبی پوشان

استقلال برخلاف نیم فصل اول با تیمی منسجم و سرحال به دربی می شتابد و برای برد سرشار ازانگیزه  است وعلی الخصوص شفرمی خواهد به هواداران و جامعه فوتبال اثبات کند که اگر دراین مقطع زمانی وباتوجه به امتیازات ازدست داده ابتدای لیگ مدعی قهرمانی نیست اما قادراست قهرمان احتمالی این فصل راشکست دهد و این برد تاریخی را به هواداران اهدانماید…  درنقطه مقابل پرسپولیس هم اراده کرده است سندقهرمانی اش دراین فصل را با پیروزی دراین مصاف حساس و حیثیتی امضا کند و دربرابرچشمان تماشاگرانش علاوه بریک برد تاریخی حقانیت خود را اثبات کند.

 

 

سنگربان استقلال دراین مصاف سیدمهدی رحمتی است که با کوله باری ازتجربه درون دروازه می ایستد… رحمتی دراین فصل با گذشته های نه چندان دورتغییراتی کرده است… او دراین فصل بهیچوجه حاشیه ای نداشته وحتی هفته ها برروی نیمکت ذخیره ها نشسته و دم بر نیاورده است… این مورد و آشتی باسرمربی سابقش یعنی امیرقلعه نویی نشانه های مثبتی ازتغییرات روحیه رحمتی است که می تواند به وی اعتماد بنفس بیشتری دربازیهای آینده بدهد… او در این مصاف کاپیتان استقلال است ومی تواند تیم را بخوبی رهبری کند… البته بلحاظ فنی رحمتی اگر بتواند برروی ارسال های بلند حریف ازچارچوب دروازه خارج شود و توپ ها را دفع کند قطعا موفق ترعمل خواهدکرد.

 

یادی از گل محمود فکری در شهرآورد زمستان ۸۳

 

ادامه مطلب

اسفند
۶
دیدگاه‌ها برای فولاد خوزستان ۱ – ۴ استقلال / پادوانی ، سرباز فداکار استقلال را دریابید بسته هستند

فولاد خوزستان ۱ – ۴ استقلال / پادوانی ، سرباز فداکار استقلال را دریابید

درروزی که شهراهواز شاهد بارش رحمت الهی بود ودریک هوای دلپذیراستقلال موفق شد یکی از بهترین بازیهای لیگ را برگزارنماید و با یک نتیجه پرگل میزبان توانمندخود را شکست دهد… این بازی ۶ امتیازی بود واستقلال موفق شد تا رده سوم جدول صعود کند اما متاسفانه درحین بازی یکی از فدارکار ترین و خوش اخلاق ترین بازیکنان استقلال دچارمصدومیتی شدید گردید که ممکن است او را بکلی ازفوتبال دورکند و حتی سلامتی آینده اش را هم به خطر اندازد… پادوانی مهره بدون حاشیه استقلال پس ازعمل جراحی به رسیدگی های ویژه از سوی باشگاه و دعای خیر هواداران نیازدارد… وظیفه باشگاه است که دراین شرایط برای او سنگ تمام بگذارند و هواداران هم برای بازگشت سلامتی اش دعا کنند.

 

 

استقلال درغیاب منتظری ، نورافکن ، زکی پور و رحمتی که مصدوم بودند و نیزبا نیمکت نشین کردن مجید حسینی و فرشیداسماعیلی که دواخطاره بودند با ترکیب جدیدی مصاف قبل از دربی را انجام داد… ترکیب این بازی و تاکتیک استقلال برای پیروزی ( رضایت ندادن به تساوی) یک ریسک بزرگ بود که خوشبختانه شفروشاگردانش ازاین آزمون موفق خارج شدند و کاررا درهمان نیمه اول تمام کردند تا هواداران وفاداری را که ازشهرستان های مختلف و خصوصا شهرهای استان خوزستان واهواز برای تماشای تیم محبوب خود رنج سفررا تقبّل کرده و درزیرباران سیل آسا به ورزشگاه آمده بودند شاد وسرافرازنمایند… به شفروآبی پوشان واین هواداران درودمی فرستیم.

 

 

ادامه مطلب

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

فوریه 2019
ش ی د س چ پ ج
« دسامبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 514
بازدید کل : 2240449