فروردین
۱۱
دیدگاه‌ها برای پرسپولیس ۱ – ۰ استقلال / فرصتی که ازدست رفت بسته هستند

پرسپولیس ۱ – ۰ استقلال / فرصتی که ازدست رفت

قبل ازاینکه انتقادی متوجه اسماعیلی و ضربه چیپ او باشد باید از شفرایرادگرفت که چرا وقتی بقول خودش زننده ضربات پنالتی را قبل ازبازی مشخص کرده است شاگردانش حرفش را نمی خوانند؟!… اگر یک سرمربی ایرانی بجای وی بود پوستش را می کندیم که بازیکن سالاراست و قدرت ندارد و… اما چون شفرازجنس ازمابهتران است و چشمان آبی دارد براحتی اعتراف می کند که قراربوده است پاتوسی ضربات پنالتی را بزند اما آب هم ازآب تکان نمی خورد… باید به جناب شفرتاکید کرد علیرغم اینکه برای استقلال زحمت می کشید اما متاسفانه نتوانسته اید درلحظات حساسی مانند زمان پنالتی زدن شاگردانتان را مدیریت نمایید و این یک نقطه ضعف اساسی است.

 

 

استقلال درحالی دربی را واگذارکرد که می توانست برنده این بازی بزرگ وحساس باشد و حداقل بازنده نشوداما طبق معمول برروی عدم خروج های رحمتی واشتباه دفاع وسازمان دفاعی و برروی یک ضربه کرنرگل خورد و پس ازناکامی دربثمررسانیدن ضربه پنالتی دراواخر نیمه اول نتوانست درنیمه دوم جبران نماید و براحتی بازی را واگذارکرد درحالیکه پرسپولیس درحد یک تیم برترظاهرنشد و بیش ازهمان یک موقعیت گل رانداشت درحالیکه استقلال حداقل ۴ موقعیت خطرناک ایجادکرد.

 

ادامه مطلب

اسفند
۲۶
دیدگاه‌ها برای استقلال ۱ – ۰ نساجی مازندران / بهار ِ استقلال پیروزی دربی است بسته هستند

استقلال ۱ – ۰ نساجی مازندران / بهار ِ استقلال پیروزی دربی است

استقلال در روزی که می توانست ۳ امتیازش را با یک پیروزی پرگل تکمیل کند با ریخت وپاش های فراوان به حداقل رضایت داد تا فقط با یک گل فصل برای آبی دلان بهارشود… دراین بازی شفرترکیب اصلی را نسبت به بازی قبل تغییرداد… وریا غفوری ، منشا ، رحمتی و اسماعیلی درترکیب حضور نداشتند و تبریزی و محسن کریمی و حسینی ازابتدا درترکیب حاضربودند… ازهمان ابتدای نیمه اول استقلال باسرعت بخشیدن به بازی اراده اش را برای گلزنی به رخ  کشید اما با هدردادن چندین و چندموقعیت خوب بالاخره تبریزی بایک فرارزیبا یک پنالتی گرفت و آن را به گل تبدیل کرد تا آرامبخش اردوی آبی دلان شود و خودش هم اززیرسایه سنگین انتقادات تاحدودی خلاص گردد.

 

 

استقلال درنیمه دوم هم بدنبال اضافه کردن گل های خودبود اما موقعیت ها یکی پس ازدیگری ازدست می رفت و درمواقع ضدحملات حریف استرس برهواداران استقلال حاکم می گردید که مبادا این بازی به تساوی بینجامد… وقتی موقعیت ها را گل نکردیم هراس داریم  که مبادا تک موقعیت حریفان به گل تبدیل شود و زحمات تیم بهدر رود همانگونه که دربازی با العین شاهد بودیم… البته نساجی انگیزه اش را دراواخربازی برای امتیازگرفتن ازاستقلال نشان داد و درنیمه اول هم یک موقعیت خوب  داشت که تیردروازه منجی حسینی گردید اما درکل موقعیت های استقلال حداقل به ۱۰ رسید که می توان ادعاکرد حق آبی پوشان ازاین بازی حداقل یک برد با اختلاف چندین گل بود.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۲۲
دیدگاه‌ها برای استقلال ۱ – ۱ العین امارات / فرصتی که ازدست رفت بسته هستند

استقلال ۱ – ۱ العین امارات / فرصتی که ازدست رفت

ما قبلا چندین باربه این نکته اشاره کرده بودیم که استقلال دربازیهای اخیرموقعیت های خوبی ایجادکرده اما نتوانسته است ازآنها بخوبی بهره برداری نماید… حتی دربازی با الدحیل استقلال قبل ازگل آنها موقعیت گل داشت و پس ازگل اول حریف هم دارای چندین موقعیت گل شدیم که متاسفانه ازدست دادیم و البته حریف ازموقعیت های معدودش استفاده کرد و ۳ باررحمتی را تسلیم کرد… دربازی های لیگ چون به ۳ امتیازبازی رسیده ایم این نقطه ضعف چندان چشمگیر نبوده است اما همان زمان هم برداشت ما این بود که این فرصت سوزی ها دریک گذرگاه مهم یقه تیم را خواهدگرفت و متاسفانه دربازی با العین همان شد که نباید می شد و ۲ امتیازحساس را ازدست دادیم.

 

 

درنیمه اول دوتیم هیچکدام نتوانستند خود را بردیگری تحمیل نمایند اما استقلال درنیمه دوم بهترکارکرد و مزدزحمات خودراهم زودگرفت… فرشیدباقری که یکی ازبهترین های استقلال و میدان بود برروی یک کرنرکه توسط پاتوسی نواخته شد با ضربه سرگل استقلال را بثمررسانید تا امیدواربه کسب ۳ امتیازشویم و پس ازآن نیز دراکثراوقات بدنبال برتری بودیم و چندین وچند فرصت ایجاد کردیم اما دراواخرهمین نیمه حریف برروی یک ریباند و باشوتی سنگین رحمتی راتسلیم کرد تا حسرت موقعیت هایی را داشته باشیم که براحتی ازدست دادیم… پس ازگل تساوی حریف شتابزدگی آبی پوشان درتغییرنتیجه بازی و رسیدن به گل حاصلی نداشت تا یک فرصت طلایی را برای کسب ۳ امتیازازدست بدهیم و به آینده ای مبهم چشم بدوزیم.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۱۸
دیدگاه‌ها برای استقلال ۱ – ۰ نفت مسجد سلیمان / پرواز بسوی قله قهرمانی بسته هستند

استقلال ۱ – ۰ نفت مسجد سلیمان / پرواز بسوی قله قهرمانی

استقلال علیرغم فاصله ۳ روزه بازی با الدحیل وفشردگی رقابت ها وخستگی آبی پوشان ۳ امتیازاین بازی را گرفت و خود را تا جایگاه سوم جدول بالاکشید… اکنون صدای نفس های تیم محبوب آبی دلان پرسپولیس و سپاهان را بشدت آزارمی دهد اما هنوزهیچکس نمی داند که درآخرین ایستگاه کدام مسافرازقطارلیگ پیاده می شود تا جام قهرمانی را لمس کند… شفر ترکیب استقلال را دراین بازی تغییرداد وبه بعضی ازمهره های اصلی اش همچون وریاغفوری و اسماعیلی استراحت داد وازفرشیدباقری هم دراواخرنیمه دوم بازی گرفت تا بتواند برای مصاف با العین مهره های سرحال تری داشته باشد.

 

 

البته اگرما امتیازکامل این بازی رانگرفته بودیم قطعا لب به اعتراض می گشودیم که چرا موقعیت های گل استقلال که حداقل ۱۰ عدد بوده است به گل تبدیل نشده است؟… اکنون هم علیرغم کسب این ۳ امتیاز همچون گذشته لب به انتقاد می گشاییم که شفروشاگردانش قدر دان این فرصت ها باشند زیرا خصوصا در لیگ قهرمانان حریفان قدرتروفرصت ها کمیاب تر است و هدردادن این موقعیت ها مساوی با حذف وناکامی است… درهمان دقایق  ابتدایی بازی ایسما که درترکیب اصلی قرارگرفته بود ازجناح چپ با یک فرارزیبا توپی را برروی دروازه حریف سانتر کرد وعلی کریمی هم با ضربه سرگل ۳ امتیازی استقلال را بثمررسانید تا استرس را ازتیم دورکرده و سند برد استقلال را امضا نماید.

 

ادامه مطلب

اسفند
۱۵
دیدگاه‌ها برای الدُحیل قطر۳ – ۰ استقلال / شکست تلخ در اولین گام بسته هستند

الدُحیل قطر۳ – ۰ استقلال / شکست تلخ در اولین گام

قبل ازپرداختن به این بازی و شکست استقلال باید تاکید کنیم که حریفان آسیایی باشگاههای ایرانی خصوصا کشورهایی که برای فوتبالشان زیرساخت های قوی بنا نهاده و ازمدیریت خوبی هم بهره می برند می توانند موفق ترازایرانی ها ظاهرشوند مخصوصا که بااین مدیریت و زیر ساخت ها و شرایط اقتصادی کشورشان توانایی جذب منابع مالی راهم دارند… ما هواداران استقلال هرساله امیدداریم که موفق شویم همچون گذشته ها رقیبان را ازسرراه برداریم و حداقل تا فینال پیشروی کنیم اما غافل ازاینکه در دنیای امروز فاکتور ” غیرت ” همیشه نمی تواند کارسازباشد و فاکتورهای نامبرده بیش ازپیش تعیین کننده نتایج فوتبال هستند… بعبارت واضح تر با چوب و چماق نمی توان به جنگ توپ و تانک رفت!

 

 

رقیب درزمین خودی وبرای ۳ امتیاز بازی می کرد اما استقلال هم بگونه ای نبود که برای حریف لقمه آسانی باشد اما درنیمه دوم و پس از هدردادن موقعیت گل استقلال توسط فرشید باقری اوضاع تغییرکرد و الدحیل توانست خودش را براستقلال تحمیل کند و با یک کرنربه گل برسد… این گل با ضربه سربثمررسید و دفاع های وسط استقلال خصوصا دانشگر نتوانستند یارگیری مطلوبی داشته باشند… پس ازاین گل بازهم برای استقلال موقعیت هایی ایجادگردید که منشا و اسماعیلی هدردادند تا اینکه استقلال دردفاع وساختاردفاعی شکننده شد و پذیرای گل دوم گردید که باخروج اشتباه رحمتی توام بود.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۱۰
دیدگاه‌ها برای فولاد خوزستان ۱ – ۳ استقلال / آماده باش استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا بسته هستند

فولاد خوزستان ۱ – ۳ استقلال / آماده باش استقلال برای لیگ قهرمانان آسیا

استقلال ازابتدای این بازی سودای پیروزی داشت زیرا برای تبدیل شدن به مدعی قهرمانی بایستی امتیازکامل این بازی را می گرفت و خوشبختانه از احتیاطات بیش ازحد و محافظه کاری درخانه حریف خبری نبود… البته دفاع و سازمان دفاع استقلال هشیاربودند اما زمانیکه تیم روبه جلوحرکت می کرد سرعت بازی و تراکم مهاجمان آبی پوش درمحوطه جریمه حریف هرلحظه ناقوس ایجاد موقعیتی ناب را برروی دروازه فولاد می نواخت تا جاییکه پاس قطری فرشید باقری ازمیانه زمین به منشا رسید واین بازیکن هم سرضرب دروازه حریف را گشود تا بثمررسیدن اولین گل خود را برای استقلال جشن بگیرد.

 

 

البته حریف استقلال درخانه خودش بازی می کرد و با سرمربی گری افشین قطبی که تجربیات گرانبهایی ازحضوردرفوتبال ایران دارد قصدداشت همچون بازی با پرسپولیس امتیازات کامل این بازی را دشت کند اما این باراستقلال بود که اجازه نداد قطبی وشاگردانش نفس تازه کنند و بمحض اینکه بیت سعید برروی اشتباه وشکاف خط دفاعی استقلال گل مساوی را تلافی کرد با یک تهاجم همه جانبه منشا را صاحب توپ کرد تا این بازیکن این بارپاس گل بدهد و بازهم الماس سیاه استقلال ( پاتوسی ) گلزنی کرده و استقلال را بلحاظ نتیجه پیش اندازد.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۶
دیدگاه‌ها برای استقلال ۳ – ۰ ذوب آهن / بچه ها متشکریم بسته هستند

استقلال ۳ – ۰ ذوب آهن / بچه ها متشکریم

ابتدا باید ازاین استقلال دوست داشتنی آسیب شناسی کنیم… چرا پنالتی های استقلال در ۲ بازی اخیر تبدیل به گل نمی شود؟!… فکرکنید اگراین بازیها را نبرده بودیم و با این پنالتی ها سرنوشت نتایج بازی ها رقم می خورد و امتیازازدست می دادیم چه می کردیم؟… اگر درلیگ قهرمانان کارمان به پنالتی بکشد و اینگونه ناکام باشیم چه کسی پاسخگوست؟… باید به جناب شفروهمکارانش گفت ازهم اکنون سعی کنید این نقیصه را درتمرینات برطرف نمایید تا درآینده انگشت ندامت به دندان نگیریم… باید ازتاریخ درس گرفت تا ازیک سوراخ ۲ بارگزیده نشویم.

 

 

ترکیب استقلال دراین مصاف نسبت به بازی قبل هیچ تغییری نداشت و ازهمان ابتدای بازی تیم نشان داد از هماهنگی خوبی برخورداراست و دستورات تاکتیکی کادرفنی بخوبی اجرامی شود… تفاوت استقلال دراین روزها با گذشته غیرازشادابی و هماهنگی بیشتر این است که می تواند به بازی سرعت دهد و دستورات تاکتیکی را بسیاربهترازگذشته رعایت نماید… حاصل این نقاط قوت گل اول بازی بود… شوت سنگین پاتوسی و ریباند مظاهری باعث گردید توپ به اسماعیلی برسد و این بازیکن که دراوج آمادگی است گل روحیه بخش استقلال را درهمان دقایق ابتدایی بازی بثمررسانید.

 

 

ادامه مطلب

اسفند
۲
دیدگاه‌ها برای استقلال ۲ – ۰ پارس جنوبی جم / پاتوسی ، گمشده استقلال بسته هستند

استقلال ۲ – ۰ پارس جنوبی جم / پاتوسی ، گمشده استقلال

شفربرای این دیدار بایک ترکیب تازه به میدان آمد و ازهمان  ابتدا منشا ، دانشگر و پاتوسی را درترکیب اصلی قرارداد و ازمنتظری هم دردفاع وسط بازی گرفت تا وریاغفوری به دفاع راست منتقل شود و چشمی هم با فرشیدباقری هافبک های دفاعی استقلال باشند… دانشگرزوج منتظری دردفاع وسط بود تا نورافکن دردفاع چپ بازی کند… هافبک های جناح راست وچپ بترتیب دانشگر و اسماعیلی بودند تا منشا را درنوک حمله یاری نمایند… پاتوسی هم بعنوان هافبک بازی ساز دراولین بازی خود برای استقلال به میدان آمد تا امیدوارباشیم گمشده استقلال را پس ازجباروف یافته ایم… رحمتی هم طبق معمول درون دروازه قرارداشت.

 

 

استقلال درهردونیمه برترازحریف بود و نتیجه بازی هم می تواند برای هواداران استقلال امیدوار کننده باشد اما با نگاهی دقیق تر به بازی باید نگران موقعیت های ازدست رفته استقلال باشیم که عمدتا تک به تک بودند و اگراین موردتکرارشود درآینده لیگ و علی الخصوص لیگ قهرمانان چالش جدی برای تیم محبوب آبی دلان خواهدبود… البته منشا درپست جدید بهترازبازی های قبلی بود و بغیرازاو برخی از بازیکنان دیگرهم موقعیت هایی ازدست دادند که آه ازنهاد هواداران بلند شد.

 

 

ادامه مطلب

بهمن
۲۷
دیدگاه‌ها برای تراکتور ۱ – ۰ استقلال / تنبیه بخاطر محافظه کاری! بسته هستند

تراکتور ۱ – ۰ استقلال / تنبیه بخاطر محافظه کاری!

قبل ازپرداختن به این بازی لازم است به نکته مهمی اشاره کرد که براساس آن هرتیمی که می خواهد مدعی قهرمانی باشد لازم است برای نبردهای حساس و اصطلاحا ۶ امتیازی برنامه های ویژه ای داشته باشد… مثلا اینکه درترکیب ها و یا تاکتیک ها مواردی بکارگرفته شود که حریف را غافلگیرنماید و مهم تراینکه برای این مصاف ها کمی ریسک کند و محافظه کاری را کناربگذارد… متاسفانه نمایش بازی دیروزنشان می داد که استقلال اصل ” محافظه کاری ” و ” احتیاط ” را در دستورکارقرارداده است درحالیکه بشدت به ۳  امتیازبازی نیازمبرم داشت.

 

 

درواقع استقلال همانطوربازی کرد که حریف می خواست تا دریک فرصت مناسب ازروی تک موقعیت خود درکل بازی توسط بازیکن باتجربه خود ( دژاگه ) به گل برسد و درادامه کاررا برای استقلال دشوارنماید تا علیرغم تلاش آبی پوشان برای جبران ، نتیجه بازی عاید تراکتور شود… شفرمی دانست که درشهروورزشگاهی بازی می کند که شرایطش بخاطرملاحظات تیم داوری در عدم ارائه کارت قرمزبه بازیکنان حریف عادی نیست و لذا ازهمان ابتدا می توانست با یک ترکیب بهترو یا درادامه با تعویض های مناسب تر استقلال را ازاین شکست برهاند.

 

 

ادامه مطلب

بهمن
۱۹
دیدگاه‌ها برای پیکان ۰ – ۴ استقلال / نباید درباد ِ این پیروزی خوابید بسته هستند

پیکان ۰ – ۴ استقلال / نباید درباد ِ این پیروزی خوابید

پس ازناکامی تیم ملی ایران درجام ملتهای آسیا تنها موردی که می تواند تنور فوتبال را داغ کند رقابت های لیگ برتراست… درمورد تیم ملی سخن فراوان است اما مشکل اصلی ناکامی تیم ملی را درضعف مدیریت فوتبالی می دانیم که نتوانستند درطول ۸ سال سرمربی تیم ملی را بدرستی مدیریت نمایند درحالیکه می توانستیم پس از ۴۲ سال ( ازسال ۱۳۵۵ تاکنون  ) حداقل به فینال آسیا راه یابیم… البته هیجان و جذابیت فوتبال راهم نباید فدای تبعیض های آشکار فیمابین تیم نورچشمی حاکمیت و رقیبان کرد که اگر این روال درنیم فصل دوم ادامه یابد بیش ازپیش باعث دلزدگی و سرخوردگی فوتبالدوستان خواهدشد.

 

 

استقلال با شفردریک روزخوب چهارچرخ پیکان را پنچرکرد تا آمادگی خود را به رقیبان نشان دهد ضمن اینکه درنیم فصل دوم بازیها دشوارترخواهدشد و رقابت ها نفس گیرتر ، و لذا ازهم اکنون باید گفت که شفروشاگردانش نباید درباد این پیروزی بخوابند ودچارغرورشوند… استقلال درهر دو نیمه برترازحریف بود ونمایش آبی پوشان نشان میداد که تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته اند ضمن اینکه نفرات جدید استقلال همچون ایسا ومنشا ونورافکن نشان دادند با تیم هماهنگ شده اند.

 

 

ادامه مطلب

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

جولای 2019
ش ی د س چ پ ج
« مه    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 532
بازدید کل : 2332933