مرداد
۱۰

تاریخچه دیدارهای سپاهان و استقلال در اصفهان

لیگ آزادگان ۱۳۷۰
دور برگشت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۱
گلها:مجید بصیرت،کریم قنبری(پ)(سپاهان)مهدی فنونی زاده(پ)(استقلال)
سرمربی سپاهان اصفهان:مسعود تابش
س
رمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.

.
.
لیگ آزادگان ۱۳۷۳
مرحله گروهی(گروه اول)
دور برگشت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۳-استقلال تهران۱
گلها:سیدامین موسوی(۳گل)(سپاهان)محمد تقوی(استقلال)
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:ناصر حجازی
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۵-۱۳۷۴
دور برگشت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۱
گلها:هوشنگ لوئینیان،حمید معماریان(سپاهان)صادق ورمزیار(پ)(استقلال)
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:محمود یاوری
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۶-۱۳۷۵
دور رفت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۰-استقلال تهران۰
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:محمدرضا کربکندی
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۷-۱۳۷۶
دور برگشت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۰-استقلال تهران۱
گل:محسن گروسی
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:محمدرضا کربکندی
سرمربی استقلال تهران:ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۸-۱۳۷۷
دور رفت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۱-استقلال تهران۱
گلها:مجید بصیرت(پ)(سپاهان)علیرضا اکبرپور(استقلال)
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:مهدی مناجاتی
سرمربی استقلال تهران:ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۹-۱۳۷۸
دور رفت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
سیمان سپاهان اصفهان۱-استقلال تهران۴
گلها:عبدالله ویسی(سپاهان)علی لطیفی،بهزاد داداش زاده،علیرضا واحدی نیکبخت،محمد نوازی(پ)(استقلال)
سرمربی سیمان سپاهان اصفهان:حمید ندیمیان
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۸۰-۱۳۷۹
دور برگشت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۰-استقلال تهران۲
گلها:ستار همدانی(۲گل)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:حمید ندیمیان
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۱-۱۳۸۰
دور رفت
ورزشگاه تختی(اصفهان):
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۰-استقلال تهران۱
گل:سیدفراز فاطمی
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۲-۱۳۸۱
دور برگشت
ورزشگاه نقش جهان:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۳-استقلال تهران۲
گلها:محرم نویدکیا(۲گل-اولی پنالتی)،محمود کریمی سیبکی(سپاهان)یدالله اکبری(پ)،گل به خودی بازیکن سپاهان(استقلال)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:فرهاد کاظمی
سرمربی استقلال تهران:جواد زرینچه
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۳-۱۳۸۲
دور رفت
ورزشگاه نقش جهان:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۰-استقلال تهران۰
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:فرهاد کاظمی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۴-۱۳۸۳
دور رفت
ورزشگاه نقش جهان:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۲
گلها:ادموند بزیک،رسول خطیبی(پ)(سپاهان)علی سامره،رضا عنایتی(استقلال)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:فرهاد کاظمی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۵-۱۳۸۴
دور رفت
ورزشگاه فولادشهر:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۱-استقلال تهران۰
گل:مهدی جعفرپور
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:ادسون تاوارز
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۶-۱۳۸۵
دور برگشت
ورزشگاه نقش جهان:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۱-استقلال تهران۰
گل:سیدهادی عقیلی(پ)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:لوکا بوناچیچ
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۷-۱۳۸۶
دور رفت
ورزشگاه فولادشهر:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۱
گلها:عبدالوهاب ابوالهیل(۲گل)(سپاهان)پیروز قربانی(استقلال)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:لوکا بوناچیچ
سرمربی استقلال تهران:ناصر حجازی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷
دور برگشت
ورزشگاه فولادشهر:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۱
گلها:محرم نویدکیا،گل به خودی بازیکن استقلال(سپاهان)آرش برهانی(استقلال)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:فرهاد کاظمی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۹-۱۳۸۸
دور برگشت
ورزشگاه فولادشهر:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۲-استقلال تهران۰
گلها:عمادرضا،سیدهادی عقیلی(پ)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:امیر قلعه نوعی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۰-۱۳۸۹
دور برگشت
ورزشگاه فولادشهر:
فولادمبارکه سپاهان اصفهان۱-استقلال تهران۱
گلها:احمد جمشیدیان(سپاهان)سیدمحمدمهد ی سیدصالحی(استقلال)
سرمربی فولادمبارکه سپاهان اصفهان:امیر قلعه نوعی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
………………………………………….. …………………
بهترین گلزن سپاهان در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب)به میزبانی سپاهان:
سیدامین موسوی(-)_محرم نویدکیا(بازیکن حال حاضر فولادمبارکه سپاهان اصفهان)هر یک با ۳گل
.
.
بهترین گلزن استقلال در مصاف با سپاهان در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب)به میزبانی سپاهان:
ستار همدانی(مربی حال حاضر تراکتورسازی تبریز)با ۲گل
.
.
بیشترین حضور یک سرمربی از سپاهان در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب)به میزبانی سپاهان:
فرهاد کاظمی(سرمربی حال حاضر پیکان تهران)با ۴حضور
.
.
بیشترین حضور یک سرمربی از استقلال در مصاف با سپاهان در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب)به میزبانی سپاهان:
منصور پورحیدری(مدیرفنی-سرپرست حال حاضر استقلال تهران)با ۵حضور
………………………………………….. ……………………..
چند نکته:

۱٫بعد از اولین دوره لیگ برتر تاکنون استقلال موفق به شکست سپاهان در اصفهان نشده است!!!

۲٫از میان سرمربیان سپاهان،فرهاد کاظمی و لوکا بوناچیچ تاکنون با هیچی تیمی در میزبانی از استقلال شکست نخورده اند!!!!!در این میان کاظمی به همراه علی دائی تنها سرمربیان ایرانی هستند که تعداد بردهایشان از باختهایشان در مقابل استقلال بیشتر است!!!ضمن آنکه منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سپاهان در اصفهان امتیاز گرفته و حجازی اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سپاهان در اصفهان پیروز شده!!!

۳٫از میان سرمربیان سپاهان،ندیمیان تنها نفری است که در هر دو دیدار میزبانی مقابل استقلال شکست خورده است!!!از میان سرمربیان استقلال،قلعه نوعی تاکنون با هیچ تیمی در مقابل سپاهان در اصفهان پیروز نشده است(در کل قلعه نوعی با هیچ تیمی تاکنون برابر تیمهای اصفهانی در اصفهان پیروز نشده است!!!)مرفاوی نیز تاکنون با هیچ تیمی در اصفهان و مقابل تیمهای اصفهانی پیروز نشده است!!!

۴٫یوگنی سوکومورخوف تنها سرمربی خارجی استقلال در مصافهای دو تیم در اصفهان بوده(و جالب آنکه بهترین برد استقلال در اصفهان در تنها مصافی بوده که سوکومورخوف هدایت استقلال را بر عهده داشته است)!!!

۵٫از میان گلزنان سپاهان،محرم نویدکیا-مهدی جعفرپور-عماد رضا و احمد جمشیدیان به عنوان بازیکن،کریم قنبری و محمود کریمی سیبکی به عنوان مربی و مجید بصیرت به عنوان سرپرست در تیم کنونی سپاهان نیز حضور دارند.از میان گلزنان استقلال نیز آرش برهانی در تیم کنونی استقلال حضور دارد

۶٫از میان گلزنان سپاهان،رسول خطیبی سابقه بازی برای استقلال را به مدت یک نیم فصل دارد.از میان گلزنان استقلال،محسن گروسی و رضا عنایتی و سیدمحمدمهدی سیدصالحی،سابقه بازی برای سپاهان رو بترتیب به مدت ۱٫۵ ، ۱فصل و ۶فصل+فصل حاضر دارند

۷٫ناصر حجازی و امیر قلعه نوعی که سابقه بازی در استقلال را دارند(البته قلعه نوعی سابقه مربیگری استقلال را نیز دارد)سابقه سرمربیگری هر دو تیم در مصافهای رو در روی دو تیم را دارند

……………………………………………………………………………………………………………………………..

بازیکنان امسال سپاهان که سابقه گلزنی برابر استقلال را دارند:

۱٫محرم نویدکیا:۳گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۲٫سیدجلال حسینی:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)

۳٫عماد رضا:۱گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۴٫محسن بنگر:۱گل(با پیراهن شموشک نوشهر)

۵٫مهدی جعفرپور:۲گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۶٫مهدی کریمیان:۱گل(با پیراهن برق شیراز)

۷٫هاشم بیک زاده:۱گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۸٫احمد جمشیدیان:۱گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۹٫سیدمحمدمهدی سیدصالحی:۴گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۱۰٫میلودراگ یانوش:۲گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)

۱۱٫هادی تأمینی:۲گل(با پیراهن ملوان بندرانزلی)
.
.
.
بازیکنان امسال استقلال که سابقه گلزنی برابر فولادمبارکه سپاهان اصفهان را دارند:

۱٫خسرو حیدری:۱گل(با پیراهن پاس تهران)

۲٫مهدی امیرآبادی:۲گل(با پیراهن سایپا کرج)

۳٫کیانوش رحمتی:۱گل(با پیراهن پاس تهران)

۴٫فرهاد مجیدی:۳گل(با پیراهن استقلال تهران)

۵٫آرش برهانی:۱۱گل(۹گل با پیراهن پاس تهران،۲گل با پیراهن استقلال تهران)

۶٫میلاد میداوودی:۵گل(۳گل با پیراهن استقلال اهواز،۲گل با پیراهن استقلال تهران)

۷٫جواد شیرزاد:۱گل(با پیراهن پاس تهران)

۸٫اسماعیل شریفات:۱گل(با پیراهن استقلال اهواز)
………………………………………….. ……………………..
بازیکنان امسال سپاهان که سابقه بازی برای استقلال را دارند:

۱٫هاشم بیک زاده به مدت ۲فصل

۲٫سیدمحمدمهدی سیدصالحی به مدت ۲فصل

۳٫فابیو جانواریو به مدت ۲فصل
.
.
.
بازیکنان امسال استقلال که سابقه بازی برای سپاهان را دارند:

۱٫سیدمهدی رحمتی به مدت ۳فصل

۲٫خسرو حیدری به مدت ۱فصل

۳٫حمید عزیز زاده به مدت ۳٫۵فصل

……………………………………………………………………………………………………………………………………
بوناچیچ و مظلومی تاکنون تنها یکبار با هم رو در رو شده اند که حاصل کارشان تساوی بوده است!!!
.
.
بوناچیچ در قالب تیمهای مختلف تاکنون ۹بار رو در روی استقلال قرار گرفته که حاصل این ۹رویاروئی،۲پیروزی-۳تساوی و ۴شکست بوده است!!  

نکته:بوناچیچ با تیمهای تحت رهبری و در قالب میزبانی،تاکنون برابر استقلال شکست نخوره است و با سپاهان هر دو رویاروئی خود برابر استقلال در اصفهان را پیروز شده است!!!
.
.
.
مظلومی در قالب تیمهای مختلف تاکنون ۷بار رو در روی سپاهان قرار گرفته که حاصل این ۷رویاروئی،کسب ۳پیروزی-۱تساوی و ۳شکست بوده است

نکته:مظلومی تاکنون با هیچ تیمی در اصفهان(برابر تیمهای اصفهانی نه تنها سپاهان!!!)پیروز نشده است

 

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

نوامبر 2019
ش ی د س چ پ ج
« اکتبر    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 541
بازدید کل : 2370596