اردیبهشت
۲۶
دیدگاه‌ها برای استقلال ۳ – ۱ ذوب آهن / گام بلند واستوار استقلال بسوی فتح قُلّه های آسیا بسته هستند

استقلال ۳ – ۱ ذوب آهن / گام بلند واستوار استقلال بسوی فتح قُلّه های آسیا

فوتبالی صعود کردیم – یک دلیل مهم تفاوت نتیجه مصاف های رفت وبرگشت استقلال با ذوب آهن استفاده ازموقعیت های ایجادشده بود ودلیل دیگرحضور ” تیام ” درپیشانی خط حمله تیم محبوب آبی دلان که با نمایش چشم نوازواستفاده ازلحظه های ناب به کابوس حریفان تبدیل شده است… بدون تعصب اعلام می کنیم که استقلال درمجموع بازیهای رفت وبرگشت رقیب خود رادر ” مستطیل سبز ” و” فوتبالی ” شکست داد ولذا نمی توان ادعا کرد که تیم داوری متاثر از تشکیلات فوتبالی  ِ داخلی ازقبیل فدراسیون و یاسازمان لیگ و یانهاد دیگری باشد زیرا آنها منتخب کنفدراسیون آسیا هستند نه کانون های قدرت داخلی… از جناب قلعه نویی که برای ما ۳ قهرمانی لیگ و ۲ قهرمانی حذفی را در دوران ۱۷ ساله لیگ برتر به ارمغان آورده است انتظارنداریم موفقیت استقلال را لوث نماید… البته اعتقادداریم باید حرمت وی حفظ شود وایشان هم اگر منصفانه درمورداستقلال سخن گوید هواداران تحریک نمی شوند.

 

 

انتظارات برآورده شد – استقلال دربازی برگشت همانگونه بازی کرد که انتظارداشتیم و خوشبختانه اتفاقات بازی هم بگونه ای رقم خورد که هرچه سریعتر آوار ِ استرس از کل تیم وهواداران برداشته شود و با اولین موقعیت در دقایق  اولیه نیمه اول که پنالتی بود بوسیله تیام به گل رسیدیم وبرای گل های بعدی با آرامش تلاش نمودیم… استقلال مشخصا با حضور شفر ثابت کرده است یکی ازتاکتیکی ترین تیم های ایران وبلکه سرتراز همه آنهاست… هر مهره ای درتیم محبوب آبی دلان ازابتدای بازی وظایف خود را می داند وبعلاوه شفر شاگردان خود را بگونه ای هدایت می کند که همگی آنها ازیکدیگر به ” درک متقابل حداکثری ” رسیده اند و می توانند درلحظات تعیین کننده یکدیگررا بیابند… بهمین دلایل است که فوق ستاره استقلال یعنی ” تیام ” با پشتوانه توانایی های خود وبرنامه های شفر و همدلی و همکاری همبازیانش می تواند شکارچی لحظه های ناب باشد وگل هایی را بثمربرساند که کارشناسان فوتبال حیران شوند!

 

 

تیام و هتریک تاریخی – دردقایق پایانی نیمه اول تیام نشان داد که فاصله بسیارزیادی با بهترین مهاجمان درفوتبال ایران دارد و گلی رابثمررسانید که هیچکس انتظارش را نداشت… درواقع او برای خودش ازیک توپ بادآورده یک موقعیت گل ساخت و بهترین بازیکن حریف یعنی مظاهری را تسلیم شوت زیبای خود کرد تا یکی اززیباترین واستثنایی ترین گل های لیگ قهرمانان بثمربرسد…  پس ازاین گل و برای ایجاد حاشیه امنیت پسران آبی بدنبال گل سوم بودند که درنیمه دوم بثمررسید واین بارهم ” تیام ” با پاس روبه عقب وریاغفوری ضربه آخررا نواخت تا با هتریک خود کمرحریف را بشکند و استقلال را بسوی آینده ای روشن در لیگ قهرنانان آسیا رهنمون سازد.

 

برروی یک اتفاق گل خوردیم – البته برخلاف نیمه اول حریف درنیمه دوم سعی کرد برتوپ و میدان مسلط شود وتاحدی هم موفق بود اما سازمان دفاعی استقلال وخصوصا خط دفاعی استقلال ورحمتی هشیارانه عمل کردند تا اشتباه بازی رفت تکرارنشود… هرچه به پایان بازی نزدیک می شدیم ذوب فشاربیشتری برروی دروازه استقلال وارد می کرد که دریکی ازهمین فرصت ها وپس ازگل سوم استقلال شوت حدادی فر پس ازبرخورد با سرسیدمجید حسینی تغییرمسیر داد و به تور دروازه استقلال چسبید و درآن موقع بود که هواداران استقلال وکل کادرفنی و تیم درفضای استرس قرارگرفتند زیرا اگرذوب آهن به گل دوم می رسید صعود استقلال منتفی می گردید.

 

جنگ های میانه میدان را کم نیاوردیم – برای برون رفت ازاین وضعیت خطرناک شفر ۲ تعویض دیگرانجام داد و سعی کرد حملات ذوب آهن را با ضدحملات خود و هشیاری دفاع تیمی خنثی نماید که درهمین راستا چندین موقعیت دیگرهم ایجاد گردید که می توانست اختلاف گل ها را بیشتر نماید… کلا جنس بازی برگشت حتی بیش ازبازی رفت فیزیکی بود خصوصا درمیانه میدان واین موضوع ارتباطی با مسایل شخصی نداشت زیرا هردوتیم برای کسب موفقیتی می جنگیدند که برایشان ازنان شب هم واجب تربود!… درگیری های میانه زمین دراین نوع بازی ها طبیعت فوتبال است و ازآن گریزی نیست اما آنچه که مورد انتظارمی باشد عکس العمل های حریفان شکست خورده و پیروز پس ازبازی است که انتظارداشتیم امیرخان قلعه نویی که خود دراین تیم بارها و بارها طعم بی عدالتی را ازسوی دشمنان استقلال چشیده وازآن سخن گفته است فنی تر و منصفانه ترمصاحبه کند و سخن گوید.

 

لزوم حفظ حرمت قلعه نویی – انتظارات هواداران از قلعه نویی رعایت انصاف است – درهمین بازی استقلال تقریبا ۲ برابرذوب آهن موقعیت خطرناک گل داشت که حاکی ازبرتری فوتبالی آبی پوشان بود و دربازی رفت هم با بدشانسی درهمان نیمه اول ۵ موقعیت ناب استقلال به گل تبدیل نشدند… بعنوان یک هوادار قدیمی همواره ازامیرخان قلعه نویی تقدیرکرده ام زیرا با او روزهای طلایی زیادی داشته ایم و حداکثرافتخارات استقلال در۱۵ سال اخیررا بااو کسب کرده ایم اما ازوی می خواهیم بازی رفت لیگ درنیم فصل اول را مرورنماید که به نظراجماع کارشناسان داوری گل مساوی ذوب آهن دربرابر استقلال آفساید بود اما استقلال وهواداران هیچگاه شخصی را متهم نکردند که از ایشان و تیمش بطورعمدی حمایت کرده است… امید است جناب قلعه نویی زمانیکه به آرامش رسید درمورد این بازی منصفانه ترسخن گوید.

 

ضرورت مدیریت کردن حاشیه های پیرامون باشگاه – قلعه نویی قبل ازبازی اشاره کرده بود که درتشکیلات و یا پیرامون باشگاه استقلال افراد و جریاناتی هستند که برای وی سنگ اندازی کرده و حاشیه ایجاد می کنند خصوصا درهفته اخیر که بازی برگشت درپیش بوده است… اگرواقعا این اتفاق رخ داده باشد محکوم است و انتظارداریم مدیریت باشگاه با این قضایا قاطعانه برخورد نماید اما منطقی نیست که بخاطراین قضیه قلعه نویی خود را درمقابل هواداران استقلال قراردهد وآنها را تحریک نماید… مصاحبه پس از بازی ایشان و لوث کردن صعود استقلال را بحساب حساسیت فوق العاده بازی و ناکامی ایشان و تیمش می گذاریم و ازایشان میخواهیم تا دراولین فرصت این قضیه را جبران نماید تا دشمنان وبدخواهان استقلال و ایشان ( که مشترک هستند ) شادی نکنند!

 

عبور از بحران های اوایل فصل اما کاراصلی باقی است – درهرحال استقلال با عبورموفق ازگروه مرگ و موفقیت دربازی رفت وبرگشت مرحله ۸ / ۱ نهایی باشکست یک حریف گردن کلفت صعود کرد وبه حق خود رسید تا جزو هشت تیم برترآسیا باشد اما نباید بااین موفقیت کاررا تمام شده بدانیم… به صراحت می گوییم که اگر ابزار کار در ادامه لیگ قهرمانان فراهم نشود نباید انتظارموفقیت داشته باشیم… اکنون شادهستیم زیرا فصلی را که با تلخی آغاز کردیم رویایی به اتمام رساندیم اما اگرسقف خواسته های مسئولین باشگاه درهمین حدباشد سرمایه استقلال با وجود سرمربی موفقش یعنی شفر و مهره هایی که با تاکتیک و برنامه های این سرمربی به اوج رسیده اند به تاراج خواهد رفت… باید ازهم اکنون برای جذب مهره های تاثیرگذار جهت برطرف کردن نقاط ضعف استقلال و تمدید قراردادهای مهره های موثرتیم و سرمایه گذاری برای آینده ای بهتربرنامه ریزی واقدام کرد وپس ازفراهم آوردن آنها ازستاره سوم و یا حتی فینال آسیا سخن گفت که درغیراینصورت صرفا خیال پردازی کرده ایم.

 

ضرورت برآوره کردن انتظارات منطقی شفر – استقلال با پشتوانه انسانی خود اگر بخوبی تجهیزگردد وبه خواسته های شفر که جز اعتلای استقلال وموفقیت مجموعه و سرافرازی هواداران هدف دیگری ندارد عمل شود قطعا حرف های زیادی درفصل آینده لیگ برتر و ادامه لیگ قهرمانان خواهد داشت… درنظربگیریم که درمقطع تاریک و تلخ ابتدایی نیم فصل اول و پس ازناکامی های سریالی ، پس ازحضورشفر هفته به هفته بهترشدیم و روند روبه رشدمان را ادامه دادیم تا درنهایت دربی برگشت را پیروزشدیم و رده سوم جدول را تصاحب کریم و درگروه مرگ لیگ قهرمانان آسیا بعنوان تیم اول و بدون شکست صعودکردیم وپس ازسالها جام حذفی را هم فتح کردیم  و ازمرحله حذفی لیگ قهرمانان باشکست یک رقیب گردن کلفت عبورکردیم تا جزو هشت تیم برتر آسیا شویم.

 

 لازم است دراین میان مقایسه ای هم صورت گیرد… سرمربی رقیب سنتی استقلال یعنی برانکو آیا توانست دراولین فصل حضورش در پرسپولیس این تعداد موفقیت را برای باشگاه و هوادارانش به ارمغان آورد؟!… مسلما خیر درحالیکه رقم قرارداد وی ازشفرهم بیشتراست…  پس اگر وزارت ورزش واقعا بدنبال موفقیت تیم تحت مالکیتش می باشد بایستی امکانات لازم را با کمک فدراسیون و مسئولین باشگاه استقلال برای موفقیت وتجدید افتخارات آسیایی استقلال فراهم نماید… موفقیت استقلال درآسیا که درصورت فراهم کردن امکانات لازم توانش را دارد باعث شادی وسرافرازی میلیونها هوادار خصوصا ازقشرجوان و نوجوان می گردد که لازمه این کشور با حجم وسیع ناهنجاری های اجتماعی موجود است… این موفقیت ها درکاهش ناهنجاری ها و ایجاد شادی نسل جوان کشور نقش تعیین کننده دارد و لذا عقل سلیم و ادعای وطن پرستی مسئولین حکم می کند که دراین موضوع مهم کوتاهی نکنند.

 

به امید موفقیت استقلال در ادامه مسیر……. انشاالله

*********************************************

 

بگذار تابگریم چون ابر دربهاران – کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران

متاسفانه یکی ازبااخلاق ترین ستاره های خارجی سابق استقلال بدلیل سانحه رانندگی درگذشت… ساموئل چندین سال درخدمت استقلال بود وهواداران ازوی خاطرات خوبی دارند… اودرزمان جوانی عضو تیم های ملی پایه انگلستان بوده است وسابقه چندین سال بازی درلیگ برترانگلستان راهم درکارنامه دارد… برای او طلب آمرزش کرده و امیدواریم باشگاه استقلال برای بزرگداشت این عزیزمراسمی برگزارنماید…روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 

 

 

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

می 2019
ش ی د س چ پ ج
« آوریل    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 532
بازدید کل : 2300446