اردیبهشت
۲۱
دیدگاه‌ها برای انتظار هواداران برای شکست قاطع ذوب آهن / استقلال با شفر می تواند صعود کند بسته هستند

انتظار هواداران برای شکست قاطع ذوب آهن / استقلال با شفر می تواند صعود کند

۱ – بازی رفت با ذوب آهن و شکست ناباورانه استقلال به تاریخ پیوست و لذا بایستی فقط دربازی برگشت ازتجربه اش استفاده کرد… استقلال می تواند در بازی برگشت جبران نماید زیرا توانش را دارد حتی با وجود مهره هایی که بدلیل مصدومیت غایب می باشند… پتانسیل استقلال بگونه ای است که باورداریم می توانیم درنبرد برگشت باذوب آهن قلم قرمزی بربد شانسی ها واشتباهات بازیهای قبلی خودبااین تیم بکشیم و همچون ماههاوهفته های اخیر ثابت کنیم برای استقلال درعرصه ایران و آسیا کار ناشدنی وجود ندارد مشروط براینکه ازتجربیات بخوبی استفاده کنیم… کافی است استقلال فقط خودش باشد ونه حتی بیشتر.

 

 

۲ – یکی ازدلایل افت استقلال درنیمه دوم بازی رفت که بوضوح عیان بود کاهش توان بدنی آبی پوشان بود که نسبت به حریف استراحت کمتری داشتند… استقلال با انجام فینال حذفی توانش را هزینه کرده بود و بهترین گلزنش را هم بدلیل مصدومیت درخدمت نداشت ( تیام ) اما شرایط حریف ازاین جهت بهتربود… البته قبلا به نحوه بازی تیم درنیمه دوم اشاره کرده ایم که به تک امتیازبازی رضایت داده بودیم و یا به هدردادن موقعیت های گل درنیمه اول انتقاد کرده ایم که چرا دریک بازی حساس این اشتباهات اتفاق می افتد؟… براستی دریک بازی فینال گونه مگرچندموقعیت گل ایجاد می شود که اینگونه به تاراج می دهیم؟… شفر می تواند در همین فرصت اندک شاگردانش را برروی برطرف کردن این نقطه ضعف مهم متمرکز نماید.

 

 

۳ – فلسفه بازی نکردن نورافکن را دربازی رفت حتی بصورت بازیکن تعویضی نمی دانیم و یا اینکه چرا فقط یک تعویض داشتیم درحالیکه درنیمه دوم شاهد کاهش توان بدنی استقلال بودیم… البته دربازی برگشت که آخرین مصاف و حساس ترین نبرد استقلال دراین فصل می باشد مسلما شفر بهترین ترکیب را انتخاب می کند… حتی درصورت غیبت شجاعیان ویا امید ابراهیمی نباید عزا بگیریم چون شفرقبلا ثابت کرده است برای پرکردن خلاء مهره های غایب جایگزین های مناسب وبرنامه های غیرقابل پیش بینی دارد و می تواند با درایت والبته تلاش آبی پوشان مچ حریف را بخواباند و موفق شود.

 

۴ – یکی ازرموزاصلی موفقیت دربازی برگشت ” آرامش ” است… استقلال وهواداران نباید قبل ازاین بازی و یا دراثنای آن باعث دامن زدن به حساسیت های مضاعف این بازی گردند… ایجاد حساسیت بیش ازحد این بازی قطعا باعث افزایش استرس تیم و نتیجتا عدم نتیجه گیری مناسب و متعاقبا موفقیت حریف می گردد… لذا بایستی شفر درهمین مدت کوتاه به شاگردانش بیاموزد و به آنها بباوراند که قبل ازهرچیز دربازی ریلاکس و آرام باشند و اسیر حاشیه ها و اتفاقات غیرقابل پیش بینی نشوند وخود را ازدرگیری ها دورنگهدارند.

 

۵ – اگراین اصل ” حرفه ای ” رعایت شود استقلال می تواند با آرامش هرچه سریعتر به گل برسد و قفل بازی را بگشاید تا درنهایت با تلاش بیشتر و حمایت دهها هزارنفری هواداران به گل های بیشتر برسد… بدون تعصب اعتقاد داریم که استقلال با این پتانسیل می تواند ذوب آهن را درورزشگاه آزادی با اختلاف بیش ازیک گل شکست دهد اما نباید ازهم اکنون فضای ” انتقام ” را برای تیم وهواداران ایجاد کرد زیرا این فضا باعث استرس مضاعف تیم وهواداران می شود وتجربه ثابت کرده است نتیجه عکس می گیریم.

 

۶ – نقش سازمان دفاعی استقلال وخصوصا عناصردفاعی تیم و دروازه بان دراین بازی بسیار تعیین کننده است زیرا اگرحریف به گل برسد برای صعود به ۳ گل نیازداریم… لذا شفر می بایست بازیکنانی را درخط دفاعی بازی دهد که علاوه برآمادگی بدنی و فنی ، بلحاظ روحی – روانی هم ازشرایط بهتری برخوردار باشند… البته بهترین مدافعان جهان هم اشتباه می کنند و نباید درصورت وقوع چنین اتفاقی کاررا تمام شده بدانیم و برای موفقیت انگیزه هایمان کم رنگ شود.

 

۷ – قطعا شفر با کوله باری ازدانش و تجربه درصورت وقوع چنین اتفاقی برنامه های موثری برای برگشتن تیم به بازی دارد مشروط براینکه آبی پوشان برنامه های سرمربی خود را به خوبی عملیاتی کنند وضمن پرهیزازحاشیه ها فقط بدنبال رسیدن به دروازه حریف باشند… دراین حالت آبی پوشان چیزی برای ازدست دادن ندارند و بایستی تمام توان خود را برای فتح دروازه حریف هزینه کنند… حتی اگراستقلال تا پایان بازی با اختلاف گل پیروز ِ نبرد میدان باشد و صعود خود را حتمی بداند نباید از بازی غافل شد زیرا ممکن است حریف بازهم همچون بازی برگشت درلیگ ویا بازی اخیردرثانیه های پایانی به گل برسد… ضمن تاکید مجدد به اهمیت نقش ” آرامش ” دربازی برگشت بایستی اصل ” هشیاری ” راهم یادآوری کرد که تا لحظه سوت پایان بازی ازحریف غافل نشد و به آنها فرصت جبران نداد.

 

۸ – گرفتن اخطارهای بی مورد و یا اسیرحاشیه های رقیب گشتن بزرگترین آفت و دشمن استقلال دراین بازی حساس است… وقوع هرحاشیه ای فقط بنفع رقیب تمام می شود زیرا آنها با برد بازی رفت برگ برنده را تا زمان گل نخوردن دردست دارند و باید با درایت وهشیاری والبته با حربه آرامش  این حربه را ازآنها گرفت و به خواسته های آنها مبنی بردرگیری های بی حاصل در زمین پاسخ منفی داد… مسلما ذوب آهن دربازی برگشت فیزیکی تراز بازی رفت بازی می کند واین اتفاق می تواند برای استقلال نتایج مثبت و یا منفی داشته باشد:

 

۹ – نتایج مثبت آن این است که با کارت های زرد و احیانا قرمزمواجه شوند و ترمزآنهاکشیده شود اما نتایج منفی هم می تواند مصدومیت بازیکنان استقلال و یا درگیرشدن با آنها باشد که بنفع استقلال نیست… کلا رفتارهای حرفه ای ازسوی بازیکنان استقلال حتی درمواقع کتک خوردن و مصدومیت می تواند حربه برنده را ازدست رقیب خارج سازد و کار را به قاضی میدان بسپارد… درمواقع بحران وحاشیه ها هم بهترین کارممکن دستورات کادرفنی به آبی پوشان دراثنای بازی و دخالت کاپیتان استقلال درصحنه های بحرانی و گفتگو با داوربازی است.

 

۱۰ – فراموش نکنیم که رقیب یک تیم ایرانی است و ازاستقلال و مهره هایش اطلاعات کافی دارد… امیرقلعه نویی هم با کوله باری ازتجربه و یک کارنامه پربار درفوتبال این کشور یک رقیب گردن کلفت برای شفرمحسوب می گردد و نباید استقلال ازهم اکنون با تمسک به بازی برگشت درورزشگاه آزادی و پشتگرمی به حمایت دهها هزارنفری هواداران خود را پیروزنهایی این نبرد بداند… قطعا این بازی که آخرین بازی فصل می باشد حساسیتی فوق العاده دارد که نتیجه نهایی اش می تواند سرنوشت بسیار بهتری را برای هردوتیم درفصل آینده رقم بزند… هواداران استقلال پس ازفتح جام حذفی وتمدید قرارداد شفرامیدزیادی به فصل بعدی دارند واگراستقلال بتواند حضورخودرا درجمع ۸ تیم آسیایی تثبیت نماید مسیر آبی پوشان برای تحقق این انتظارات هموارترخواهد گردید.

 

اگراستقلال پیروز نبرد نهایی باشد می تواند با شفر برای صعود به مراحل بعدی لیگ قهرمانان که ادامه اش درفصل آینده است خیزبرداشته و درضمن برای تمدید قراردادهای بازیکنان و یا جذب بازیکنان جدید گامهای موثرتری بردارد زیرا حضور درمراحل بعدی آسیا برای ستاره ها جاذبه ای فوق العاده دارد… درواقع برگ برنده استقلال درفصل نقل و انتقالات حضور تیم محبوب آبی دلان جزو هشت تیم آسیا و امیدواری صعود به مراحل بالاتر با سرمربی موفق این فصل می باشد که خوشبختانه قراردادش تمدید شده است… استقلال با شفر درصورت صعود به مراحل بعدی آسیا و یارگیری مطلوب درفصل نقل و انتقالات حرف های زیادی درفصل هجدهم درعرصه لیگ و آسیا خواهد داشت.

 

به امید پیروزی قاطع برذوب آهن و صعود به مراحل نهایی آسیا….. انشاالله

 

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

می 2019
ش ی د س چ پ ج
« آوریل    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 532
بازدید کل : 2300477