دی
۱
دیدگاه‌ها برای خداحافظی استقلال با جام حذفی / چرا پاسخ تهمت های دایی را نمی دهید؟ بسته هستند

خداحافظی استقلال با جام حذفی / چرا پاسخ تهمت های دایی را نمی دهید؟

الف – علی دایی و رانت بی انتها – قبل ازپرداختن به بازی استقلال و نفت تهران بطوراجمال به حواشی قبل وپس ازاین بازی می پردازیم وبه نکته ای اشاره می کنیم که کمتردررسانه ها مطرح می شود اما یکی ازدردهای اصلی فوتبال ماست!… بها دادن بیش ازحد به برخی ازافراد تا حدّیکه بتوانند دیگران را لجن مال کنند اما خود درامان باشند وتریبون ها وارگانهای ذیربط هم درموردشان چشم پوشی نمایند… بدون شک یکی ازهمین افراد علی دایی است که متاسفانه ثابت کرده است شخصیتش متناسب با فوتبالش رشد نکرده است.

 

 

قبل ازبازی حذفی پیشنهادی ازسوی باشگاه استقلال و مشخصا ازجانب منصوریان درمورد برگزاری بازی درورزشگاه آزادی به حریف داده شد… این فقط یک پیشنهاد بود وطبق اخباررسانه ها موءدبانه هم مطرح گردید ومنصوریان تاکید داشت که اگر علی دایی موافقت نماید این پیشنهاد عملی شود اما متاسفانه عکس العمل دایی وبرخی ازمسئولین تیم نفت بقدری مشمئزکننده بود که مخاطب گمان میکرد استقلالی ها پیشنهاد بیشرمانه ای به حریف داده اند!… جواب آنها می توانست فقط یک جمله باشد که ما مخالفیم اما علی دایی ابتدا به این موضوع دامن زد وبا ادبیات خاص خودش وطبق معمول اذهان را بسمت و سویی برد که القا نماید استقلال ومنصوریان بدنبال حاشیه سازی برای نفت و جنگ روانی هستند.

 

تاسف بیشتراینکه ماجرابهمین جا ختم نشد وبرخی ازمسئولان دیگرباشگاه نفت هم مصاحبه کردند تا اینکه حتی مدیرروابط عمومی این تیم ( قدوسی ) به مسایل فنی پرداخت واظهارکرد اکثرگل های استقلال روی سانتربثمررسیده است!… شاید اگرآنها زمان بیشتری دراختیارداشتند بخوداجازه می دادند که به خریدهای استقلال وتعویض های منصوریان ومسایل داخلی باشگاه استقلال هم بپردازند زیرا علی دایی آب را گل آلود کرده بود وزمینه برای صید ماهی ازجانب اینگونه افراد فراهم بود.

 

واما به حواشی بازی می پردازیم… آنچه که بینندگان وکارشناسان داوری دیدند آن پنالتی مشکوک نفت درثانیه های ابتدایی بازی بود و سپس خطای شدید بازیکن اخطاری حریف برروی بازیکن استقلال درهمان نیمه اول که می توانست باعث ۲ اخطاره شدن واخراج بازیکن نفت گردد اما داوربازی اغماض کرد… علیرغم این قضایا کادرفنی استقلال وبازیکنان بدون حاشیه به بازی پرداختند اما مشخصا این اشتباهات تاثیرگذار می توانست روی اعصاب هرسرمربی و منجمله منصوریان موثرباشد.

 

بازهم تماشاگران و بینندگان شاهدبودند که دریک صحنه خطای شدید بازیکن حریف برروی یک بازیکن استقلال، منصوریان طاقت نیاورد وبه داور اعتراض کرد اما علی دایی واکنش نشان داد وباچهره ای برافروخته به منصوریان اعتراض کرد… نکته اینجاست علی دایی که درمصاحبه ها ادعای قانونمندی می کند آیا نمی داند که اگراعتراضی دارد بایستی داورچهارم را مخاطب خود قراردهد نه سرمربی حریف را؟… آیا اونمی داند که این برخورد با سرمربی حریف می تواند باعث تحریک تماشاگران شود؟… آیا او فقط این نکات بدیهی را بایستی برای دیگران توصیه نماید؟… مگرایشان همانی نیست که وقتی سرمربی حریف ( مایلی کهن ) دریک بازی مستقیما به ایشان اعتراض کرد باوی درگیرشد وکار به شکایت و شکایت کشی کشید؟… بقول معروف مرگ خوب است اما برای همسایه؟!

 

ادامه ماجرااینگونه بود که درپی  این درگیری لفظی هواداران استقلال که با آن پنالتی مشکوک درابتدای بازی وعدم اخراج بازیکن نفت تحریک شده بودند به داور وسرمربی حریف ناسزاگفتند ( که این حرکت محکوم است ) اما درهمان حال منصوریان بازی را رهاکرد وبه سمت آنها رفت وبا اشاره دست ازآنها خواست حرمت حریف وعلی دایی را حفظ کنند وهمگان آن صحنه ها را دیدیم… آیا منصوریان کاربدی انجام داد که اینگونه ناجوانمردانه مورد تهمت علی دایی پس ازبازی قرارمی گیرد؟

 

پس ازبازی جناب علی دایی درمصاحبه ای بطور مفصل ازخجالت منصوریان وکادرفنی استقلال درآمد وخیلی راحت تهمت زد که کادرفنی استقلال هواداران را تحریک کرده ودوران آرسن لوپن بازی و شو تمام شده است… آنچه که ما ودیگران شاهدبودیم کاملا درتضاد با اراجیفی است که علی دایی برزبان آورده است… نگارنده ازهمه مخاطبان عذرخواهی می کند اما نمی توان کلمه دیگری به جز ” اراجیف ” را درمورد فرمایشان گهربار علی دایی بکاربرد… نگارنده تابحال گمان می کرد که این شخص فقط جنبه باخت را ندارد اما دیروز به این نتیجه رسیده ام که ایشان متاسفانه جنبه برد را هم ندارد!

 

تابحال سابقه نداشته است که هیچ سرمربی که مورد فحاشی وناسزا قرارگرفته است کادرفنی استقلال را مورد تهمت قراردهد… البته چرا یک استثناهم وجوددارد… یکبارهم مایلی کهن این اتهام را به قلعه نویی واردکرده وحتی اطلاعیه ای بامحتوای تهمت ها و مزخرفات صادرکرد که البته پس  ازآن بخاطرهمین قضیه وهمان شب ازسرمربی گری تیم ملی عزل گردید اما ظاهرا علی دایی بیش ازهمتای سابق خود مورد عنایت وحمایت کانون های قدرت قراردارد که هرحرفی را می زند وهرشخصی راهم بخواهد لجن مال می کند اما مصونیت آهنین دارد!

 

مگرفراموش کرده ایم که ایشان زمانیکه با یک اشتباه داور( قهرمانی ) تیمش باخت اما دریک پروژه مشترک با رویانیان و رسانه های حامی آن داور را نابود کردند؟….. همین داوربازی حذفی اگردراین بازی چنین پنالتی مشکوکی را برای استقلال وبرعلیه تیم دایی گرفته بود و یا بازیکنی از استقلال را اگرخطاهای خطرناکی مشابه بازیکن نفت ( مطهری ) انجام داده بود اخراج نکرده بود آیا اوهم مانند کادرفنی ومدیریت استقلال سکوت می کرد یا طبق معمول انواع واقسام اتهامات را ردیف می کرد تا پس ازبازی نثارتیم داوری و حریف نماید؟

 

جالب است که ایشان بارها اظهارکرده است به توصیه پدرش درسیاست وکانون های قدرت وارد نمی شود اما سوابق نشان می دهد که اتفاقا ایشان با همان حربه سیاست و همان حمایت ها آنقدر درتیم ملی باقی ماند و بازی کرد که آقای گل جهان شود و اگرهم دیگرانی پاسوزایشان شدند وگرفتارتبعیض و بی عدالتی گردیدند هیچ اهمیتی برای ایشان وکانون های قدرت نداشت… آیا فراموش کرده ایم که وقتی ایشان با کله زدن به بازیکن حریف چندین جلسه محروم شد چگونه برخی ازنمایندگان مجلس با اعمال نفوذ ( بخوانید همان سیاست) محرومیتش را لغوکردند؟… ضمنا فراموش نکرده ایم که ایشان درراستای همان بی توجهی وعدم علاقه به سیاست وکانون های قدرت با خداوند هم ” لابی ” کرد و یکشبه سرمربی تیم ملی شد! و… مثالهایی ازاین دست فراوان می باشد.

 

ودرآخرباعث تاسف است که رئیس هیئت مدیره استقلال با عذرخواهی ازدایی هیچ اشاره ای به تهمت ایشان نسبت به سرمربی و کادرفنی تیمش نکرده است… جناب آقای جهانیان ” فَاَینَ تَذهَبون”؟… به کجا می روید؟!… هیچ احدالناسی ناسزا به حریفان و داوری را قبول ندارد وهمیشه هم آن را محکوم کرده ایم اما دلیل نمی شود که به کادرفنی و سرمربی تیمتان تهمت بزنند وشماساکت بمانید… شما چرا ازکادرفنی تیمتان دفاع نمی کنید؟… آیا شما نمی دانید که اگر حریف نفت پرسپولیس بود مدیریت آن باشگاه ورسانه های حامی چه بلایی برسرحریف می آوردند؟!… شما نمی بینید که حتی رسانه ها هم به آن پنالتی مشکوک وعدم اخراج بازیکن نفت نپرداخته اند؟!… پس چرا پاسخ تهمت های علی دایی را درهمین بیانیه نداده اید؟… ما بعنوان یک هواداربا نگارش این مقاله اولویت نخستمان دفاع از ” استقلال ” و هشدار به مدیریت باشگاهمان است زیرا بی حرمتی وتهمت به کادرفنی تیم درواقع تهمت و توهین به استقلال وهوادارانش می باشد.

 

یک نکته فنی هم دراظهارات علی دایی راجع به این بازی وجودداشت که بازگوکردنش خالی ازلطف نیست… ایشان درهمان مصاحبه کذایی بارها گفتند که نفت می توانست با اختلاف ۴ یا ۵ گل بازی را برنده شود!… واقعا این نظرباعث تاسف و حتی خنده دارمی باشد… ظاهرا ایشان صرفا موقعیت های گل تیم خودرا حساب کرده وآنها را هم به گل تبدیل کرده اند و ازموقعیت های گل استقلال غافل شده اند… بازهم همگان را به بازبینی مجدد فیلم این بازی ارجاع می دهیم تا متوجه شویم نظرات فنی آقای گل جهان! چقدر صائب و متین است خصوصا درمورد حریفان.

 

ب – منصوریان هنوز سردرگم است – اما درمورد استقلال و این بازی و عملکرد منصوریان  نکته ای وجوددارد که جناب منصوریان با اینهمه مهره ها و تمرینات هنوز نتوانسته است خط دفاع و ساختاردفاعی اش را سروسامان بدهد که روی نقاط قوت حریف تسلیم نشوند… گلهای دوم وسوم نفت صرفا با ضربات کرنرحاصل گردید درحالیکه همه می دانستند مبعلی یک ایستگاهی زن خبره است و اصولا نفت برروی همین ضربات  ایستگاهی وبرای همه حریفان برنامه دارد…. ضمنا استقلال دراین فصل برای چندمین بار ازیک سوراخ گزیده می شود… آماربازی هایی که برد را با باخت یا مساوی به اتمام رسانیده ایم را متاسفانه دردسترس ندارم.

 

جناب منصوریان هم بایستی بداند که لجبازی کردن های فنی ایشان به خودش و استقلال لطمه زده است زیرا ایشان درکادرفنی خودش به یک مربی بادانش ومجهزبه علم روز نیازداشت که حداقل بتواند بی نظمی های ساختاردفاعی را سرو سامان بدهد و مهاجمان را هم بگونه ای آموزش دهد که موقعیت های گل را براحتی ازدست ندهند وترکیب تیم و تعویض ها راهم به منصوریان مشاوره بدهد… درمورد استقلال وشرایط فعلی اش درمقاله های بعدی خواهیم نوشت.


تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

می 2018
ش ی د س چ پ ج
« آوریل    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 500
بازدید کل : 2081690