دی
۲۶
دیدگاه‌ها برای تاریخچه داربی های پایتخت در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب) بسته هستند

تاریخچه داربی های پایتخت در چهارچوب رقابتهای لیگ(بعد از انقلاب)


لیگ قدس ۱۳۶۸

فینال
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۱
گلها:عباس سرخاب،عبدالصمد مرفاوی(استقلال)نادر میراحمدیان(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین

.
.
.
لیگ آزادگان ۱۳۷۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۰
گلها:عبدالصمد مرفاوی،صادق ورمزیار
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:عبدالصمد مرفاوی

سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ آزادگان ۱۳۷۳
مرحله نیمه نهائی

دور رفت:
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۲(تا دقیقه ۸۸!!!)
گلها:فرشاد پیوس(پ)،بهزاد داداش زاده(پرسپولیس)-صادق ورمزیار(پ)،ادموند اختر(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:این بازی بدلیل اغتشاش تماشاگران نیمه تمام ماند و از سوی فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی،۳-۰ بسود استقلال اعلام شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی(بندرعباس):
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:بدلیل حوادث بازی رفت،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی و موافقت ۲باشگاه به ورزشگاه آزادی بندرعباس منتقل شد
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۵-۱۳۷۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-پرسپولیس تهران۱
گلها:ادموند اختر،صادق ورمزیار(پ)،محمد تقوی(استقلال)مرتضی کرمانی مقام(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:یورگن گده
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۶-۱۳۷۵

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۰
گل:ادموند بزیک
سرمربی پرسپولیس تهران:استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۳-استقلال تهران۰
گلها:ادموند بزیک،مهدی مهدوی کیا،بهنام طاهرزاده
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۸-۱۳۷۷


دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۰

گل:سیدمهدی هاشمی نسب
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:سیدمهدی هاشمی نسب(پرسپولیس)فرد ملکیان(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۹-۱۳۷۸

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۰

گلها:سیدمهدی هاشمی نسب،پایان رأفت
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۸۰-۱۳۷۹

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:بهروز رهبری فرد(پ)،علی کریمی(پرسپولیس)-محمد نوازی،سیدمهدی هاشمی نسب(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:علیرضا اکبرپور
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۱-۱۳۸۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:رضا جباری(پرسپولیس)-محمد نوازی(پ)(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۲-۱۳۸۱

دور رفت

ورزشگاه یادگارامام(تبریز):
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:علی سامره(استقلال)-علی انصاریان(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
نکته:بدلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال دکترمحمد دادکان و موافقت دو باشگاه به ورزشگاه یادگار امام تبریز منتقل شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:یحیی گل محمدی،بهنام ابوالقاسم پور(پرسپولیس)-علیرضا اکبرپور(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۳-۱۳۸۲

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۱
گلها:علی سامره،محمود فکری جویباری(استقلال)-عیسی ترائوره(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:سیدداوود سیدعباسی(استقلال)-حامد کاویانپور(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۴-۱۳۸۳

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-پرسپولیس تهران۲
گلها:رضا عنایتی،محمود فکری جویباری،پیروز قربانی(استقلال)-شیث رضائی،سهراب انتظاری(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۵-۱۳۸۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:رضا عنایتی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:آری هان
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۶-۱۳۸۵

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:مهرزاد معدنچی،مهرداد اولادی(پرسپولیس)-امیرحسین صادقی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)-علی علیزاده(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۷-۱۳۸۶

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:آرش برهانی(استقلال)-علی کریمی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:مجتبی جباری(استقلال)-مازیار زارع(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:ادواردو وینگادا
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۹-۱۳۸۸

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:عادل کلاه کج(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:زلاتکو کرانیکار
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:هادی نوروزی،کریم باقری(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۰-۱۳۸۹

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:فرهاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۱-۱۳۹۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۰

گلها:فرهاد مجیدی،مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید استیلی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۳-استقلال تهران۲
گلها:ایمون زاید(۳گل)(پرسپولیس)-میلاد میداوودی،فریدون زندی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۲-۱۳۹۱

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:مانوئل خوزه

سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-
پرسپولیس تهران۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:یحیی گل محمدی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۳-۱۳۹۲

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-
پرسپولیس تهران۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
………………………………………….. ………
بهترین گلزن پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
سیدمهدی هاشمی نسب(_)،ایمون زاید(
بازیکن حال حاضر شورموک راورز ایرلند جنوبی)هر یک با ۳گل
.
.

بهترین گلزن استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
فرهاد مجیدی(-)با ۴گل

.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
علی پروین(-)با ۱۴حضور

.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
منصور پورحیدری(-)با ۱۲حضور

………………………………………….. …………………………
نکات خواندنی:

۱٫این دو تیم در چهارچوب رقابتهای لیگ تاکنون ۴۰بار با هم روبرو شده اند که ۸برد سهم پرسپولیس بوده،۲۰دیدار مساوی شده و ۱۲برد سهم استقلال بوده است بوده است

۲٫از میان سرمربیان پرسپولیس،حمید درخشان تاکنون با هیچ تیمی به استقلال نباخته است!!مصطفی دنیزلی از معدود سرمربیان خارجی است که تعداد بردهایش برابر استقلال از تعداد باختهایشان بیشتر است
از میان سرمربیان استقلال،امیر قلعه نوعی هیچ گاه در داربی برابر پرسپولیس شکست نخورده است!!


۳٫از میان سرمربیان پرسپولیس،حمید استیلی هیچ گاه در دوران سرمربیگری و در چهارچوب رقابتهای لیگ برابر استقلال پیروز نشده است!!!
از میان سرمربیان استقلال،شادروان ناصر حجازی و عبدالصمد مرفاوی هیچ گاه در داربی تهران پیروز نشده اند!!!

۴٫علی پروین(-)اولین سرمربی پرسپولیس در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است
منصور پورحیدی(-)اولین سرمربی استقلال
در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است

۵٫حمید درخشان اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز گرفته و استانکو پاپله کوویچ اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ پیروز شده است
منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز گرفته و پیروز شده است

۶٫علی پروین اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز داده و شکست خورده است
نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز داده و منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس شکست خورده است

۷٫از میان سرمربیان پرسپولیس،یورگن گده-آری هانادواردو وینگادازلاتکو کرانیکارمانوئل خوزه و یحیی گل محمدی سرمربیانی هستند که فقط یکبار داربی را تجربه کرده اند.
از میان سرمربیان استقلال،یوگنی سوکومورخوف-رولاند کخ و فیروز کریمی سرمربیانی هستند که تنها یکبار داربی را در تجربه کرده اند

۸٫در میان سرمربیانی که یکبار داربی را تجربه کرده اند،
آری هانادواردو وینگادا و مانوئل خوزه از پرسپولیس به همراه رولاند کخ از استقلال این دیدار،تنها دیدار دوران سرمربیگریشان بوده که برابر یکی از دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار می گرفتند.

۹٫یورگن گده آلمانی-استانکو پاپله کوویچ و وینکو بگوویچ کروات-راینر زوبل آلمانی-آری هان هلندی-مصطفی دنیزلی ترک-ادواردو وینگادا پرتغالی ، زلاتکو کرانیکار کروات و مانوئل خوزه پرتغالی سرمربیان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند
یوگنی سوکومورخوف روس و رولاند کخ آلمانی سرمربیان خارجی استقلال در داربی بوده اند


۱۰٫در هیچ از یک داربی ها،سرمربیان دو تیم خارجی نبوده اند

۱۱٫شادروان ناصر حجازی تنها سرمربی یکی از دو تیم است که هم اکنون در قید حیات نیست(روحش شاد و یادش گرامی باد)

۱۲٫نادر میراحمدیان(-)اولین گلزن پرسپولیس در داربی های لیگ بوده است
عباس سرخاب(-)اولین گلزن استقلال در داربی های لیگ بوده است

۱۳٫از میان گلزنان پرسپولیس،کریم باقری به عنوان مربی و پایان رأفت به عنوان مربی تیم امید در تیم کنونی پرسپولیس نیز حضور دارند
از میان گلزنان استقلال،امیرحسین صادقی و آرش برهانی در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارند


۱۴٫
از میان گلزنان پرسپولیس،بهزاد داداش زادهعلی انصاریانمهرداد اولادی و علیرضا واحدی نیکبخت سابقه بازی برای استقلال را دارند
از میان گلزنان استقلال،سیدداوود سیدعباسی و علی علیزاده سابقه بازی برای پرسپولیس را دارند

۱۵٫سیدمهدی هاشمی نسب تنها بازیکنی است که برای هر دو تیم بازی کرده و به هر دو تیم گل زده است

۱۶٫از میان گلزنان پرسپولیس،مهدی مهدوی کیاسیدمهدی هاشمی نسب-بهنام ابوالقاسم پور و علیرضا واحدی نیکبخت هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند.در این میان علیرضا واحدی نیکبخت هیچ گاه و با هیچ تیمی برابر استقلال شکست نخورده است!!!
از میان گلزنان استقلال،عباس سرخاب-رضا عنایتی و مجتبی جباری هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند

۱۷٫سیدداوود سیدعباسی که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارد تنها بازیکنی است که هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)شکست نخورده است

۱۸٫از میان گلزنان پرسپولیس،مرتضی کرمانی مقدم و سهراب انتظاری هیچ گاه در داربی پیروز نشده اند.در این میان،کرمانی مقدم با هیچ تیمی برابر استقلال پیروز نشده است!!!
از میان گلزنان استقلال،فرد ملکیان هیچ گاه در داربی پیروز نشده است!!

۱۹٫بهزاد داداش زاده و علی علیزاده که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارند،هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)پیروز نشده اند

۲۰٫عیسی ترائوره از مالی و ایمون زاید از لیبی گلزنان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند
هیچ یک از گلزنان استقلال در داربی خارجی نبوده اند

۲۱٫از میان سرمربیان پرسپولیس،یورگن گده سابقه مربیگری در استقلال را نیز دارد

۲۲٫تاکنون ۲دیدار دو تیم در هفته ۲۳ام برگزار شده است.این دیدارها،یکی مصاف برگشت دو تیم در لیگ ۶ام حرفه ای(۸۶-۱۳۸۵) بود که با تساوی ۱-۱ به پایان رسید.دیگری نیز جدال برگشت دو تیم در لیگ ۱۲ام حرفه ای(۹۲-۱۳۹۱)بود که تساوی ۰-۰ ماحصل این جدال بود.از شباهتهای جدال فعلی به جدال دو تیم در لیگ ۱۲ام اینکه بازی رفت دو تیم مثل امسال ۰-۰ شده بود و سرمربی استقلال نیز امیر قلعه نوعی بود.لازم به ذکر است که در فصل اول،
پرسپولیس ۳ام و استقلال ۴ام شدند و در فصل دوم،استقلال قهرمان و پرسپولیس ۷ام شدند.

۲۳٫تاکنون در ۳فصل،جدالهای دور رفت مساوی ۰-۰ شده است.این ۳فصل به ترتیب فصل ۷۹-۱۳۷۸،فصل ۸۴-۱۳۸۳ و فصل گذشته(۹۲-۱۳۹۱)بوده که اولی را
پرسپولیس در دیدار برگشت ۲-۰ پیروز شد،دومی را استقلال در دیدار برگشت ۳-۲ پیروز شد و سومی به تساوی ۰-۰ انجامید.در فصل اول،پرسپولیس قهرمان و استقلال نائب قهرمان شد،در فصل دوم،استقلال ۳ام و پرسپولیس ۴ام شدند و در فصل آخر نیز استقلال قهرمان و پرسپولیس ۷ام شدند.
………………………………………….. ……………..
بازیکنان امسال پرسپولیس که سابقه گلزنی برابر استقلال را دارند:

۱٫سیدجلال حسینی:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)
۲٫محسن بنگر:۲گل(۱گل با پیراهن شموشک نوشهر،۱گل با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۳٫محمد نوری:۱گل(با پیراهن صبای قم)
۴٫مهرداد پولادی:۱گل(با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۵٫سیدمحمدمهدی سیدصالحی:۵گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۶٫محمدرضا خلعتبری:۳گل(۲گل با پیراهن ذوب آهن اصفهان،۱گل با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
.
.
بازیکنان استقلال در لیگ امسال که سابقه گلزنی برابر
پرسپولیس را دارند:

۱٫خسرو حیدری:۱گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۲٫امیرحسین صادقی:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۳٫پژمان نوری:۶گل(۵گل با پیراهن ملوان بندرانزلی،۱گل با پیراهن داماش گیلان)
۴٫آرش برهانی:۳گل(۱گل با پیراهن پاس تهران،۲گل با پیراهن استقلال تهران)
۵٫سیاوش اکبرپور:۲گل(۱گل با پیراهن استیل آذین تهران،۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۶٫محمد قاضی:۱گل(با پیراهن فولاد خوزستان)
۷٫هاشم بیک زاده:۱گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۸٫محمدمهدی نظری:۲گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۹٫مجید غلام نژاد:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)
۱۰٫مهرداد اولادی:۳گل(با پیراهن ملوان بندرانزلی)
.
.
.
بازیکنان امسال
پرسپولیس که سابقه بازی برای استقلال را دارند:

۱٫سیدمیثم حسینی به مدت ۱٫۵فصل
۲٫مهرداد پولادی به مدت ۲فصل
۳٫سیدمحمدمهدی سیدصالحی به مدت ۲فصل
۴٫فرزاد حاتمی به مدت ۰٫۵فصل
.
.

بازیکنان امسال استقلال که سابقه بازی برای
پرسپولیس رو دارند:

۱٫پژمان نوری به مدت ۴فصل
۲٫محمد قاضی به مدت ۱فصل
۳٫علیرضا واحدی نیکبخت به مدت ۳فصل
۴٫مهرداد اولادی به مدت ۴فصل
.
.
.
هیچ یک از بازیکنان دو تیم نیستند که در بیش از ۳داربی بازی کرده و نباخته باشند
.
.
بازیکنان استقلال که تاکنون در داربی پیروز نشده اند:

هاشم بیک زاده در ۴داربی
………………………………………………………………….

علی دائی
و امیر قلعه نوعی تاکنون ۱۰بار با هم روبرو شده اند که ۵دیدار مساوی شده و ۵دیدار نیز بسود قلعه نوعی پایان یافته است.علی دائی تاکنون برابر قلعه نوعی پیروز نشده است(ایضا” قلعه نوعی تاکنون برابر علی دائی شکست نخورده است)
.
.

علی دائی
تاکنون ۱۲بار با استقلال روبرو شده که ۴برد،۴تساوی و ۴شکست ماحصل جدالهای او با استقلال بوده است
.
.

امیر قلعه نوعی تاکنون ۲۲بار با
پرسپولیس روبرو شده که ۷برد،۱۳تساوی و ۲شکست ماحصل جدالهای او با پرسپولیس بوده است.امیر قلعه نوعی همچنین تاکنون در داربی شکست نخورده است.نکته جالب دیگر اینکه تیمهای قلعه نوعی در داربی هائی که گل داشته همواره زننده گل اول بازی بوده اند

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

ژانویه 2022
ش ی د س چ پ ج
« دسامبر    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 550
بازدید کل : 2420483