آبان
۱۲
دیدگاه‌ها برای تاریخچه دیدارهای سایپا کرج-استقلال تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ بسته هستند

تاریخچه دیدارهای سایپا کرج-استقلال تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ

لیگ آزادگان ۱۳۷۳
مرحله گروهی(گروه اول) 

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۱-استقلال تهران۰
گل:حمید علیدوستی
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:لئونید تری بیلوفسکی

.
.

دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:محمدرضا مهرانپور
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
فینال
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۱-استقلال تهران۰
گل:فرشاد فلاحت زاده
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۵-۱۳۷۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا تهران۱
گلها:محمدرضا مهرانپور،ادموند اختر(۲گل)(استقلال)-بیژن طاهری(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۷-۱۳۷۶

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا تهران۰
گلها:فرد ملکیان،امین راستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۸-۱۳۷۷

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۴-استقلال تهران۳
گلها:مجید صالح،صفدر یوسف لو،بهنام ابوالقاسم پور(۲گل)(سایپا)-سیدعلی موسوی(۲گل)،سیروس دین محمدی(پ)(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۹-۱۳۷۸

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۱
گلها:فرهاد مجیدی(استقلال)-پژمان جمشیدی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:کاظم محمودی
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۸۰-۱۳۷۹

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:فرهاد خانگلی،بهنام ابوالقاسم پور(سایپا)-علی سامره،بهمن طهماسبی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا تهران۰
گلها:فرزاد مجیدی،علی سامره
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۱-۱۳۸۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:فرزاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:جواد کاظمیان(پ)،محسن خلیلی(سایپا)-علیرضا واحدی نیکبخت،سیروس دین محمدی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۲-۱۳۸۱

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:یدالله اکبری(پ)(استقلال)-محمد مومنی،محمد سلطانی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران۱-سایپا کرج۳
گلها:محمد نوازی(پ)(استقلال)-محمد سلطانی،حسین کاظمی،ابراهیم فارسی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:جواد زرینچه
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۳-۱۳۸۲

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۲
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت،فرزاد مجیدی(۲گل)(استقلال)-مرتضی ایزدی،ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۰
گلها:رضا عنایتی(۲گل)،محمد نوازی(پ)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۴-۱۳۸۳

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۴-سایپا کرج۳
گلها:حسین کاظمی،اکسنتی گیلائوری،شاهین خیری،فرزاد مجیدی(استقلال)-امیرحسین یوسفی(پ)،علیرضا عباسفرد(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۵-۱۳۸۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۶-۱۳۸۵

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۳
گلها:حسین کاظمی(استقلال)-سیدجلال حسینی،محسن خلیلی،حمیدرضا رجبی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)-محسن خلیلی(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۷-۱۳۸۶

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:آرش برهانی(استقلال)-کاظم برجلو،آدریانو آلوز(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۰
گلها:پیروز قربانی،آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:رضا فروزانی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۱
گلها:آرش برهانی(پ)(استقلال)-کاظم برجلو(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۹-۱۳۸۸

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۱
گلها:هادی شکوری،آرش برهانی(استقلال)-ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۱
گلها:حنیف عمران زاده(استقلال)-رضا خالقی فر(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۰-۱۳۸۹

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۲
گلها:امیرحسین صادقی،فرهاد مجیدی،آرش برهانی(استقلال)-کریم انصاری فرد(۲گل-دومی پنالتی)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۱-۱۳۹۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۰
گل:مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح

.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۲
گلها:فریدون زندی(۲گل)(استقلال)_سیدامین منوچهری(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۲-۱۳۹۱ 

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)_سیداسحاق سبحانی،سعید دقیقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۰
گل:فرزاد حاتمی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی

………………………………………..
بهترین گلزن سایپا در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محسن خلیلی(-)با ۴گل
.
.
بهترین گلزن استقلال در مصاف با سایپا در چهارچوب رقابتهای لیگ:
فرزاد مجیدی(-)،آرش برهانی(بازیکن حال حاضر استقلال تهران)هر یک با ۵گل
.
.

بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از سایپا در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محمد مایلی کهن(سرمربی حال حاضر صبای قم)با ۱۱حضور
.
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در مصاف با سایپا در چهارچوب رقابتهای لیگ:

امیر قلعه نوعی(سرمربی حال حاضر استقلال تهران)با ۱۰حضور
………………………………………….. ……………………..
چند نکته:

۱٫این دو تیم تاکنون ۳۷بار در چهارچوب رقابتهای لیگ با هم بازی کرده اند که از این ۳۷بازی،۹برد سهم سایپا،۱۴بازی مساوی شده و ۱۴برد نیز سهم استقلال بوده است 

۲٫از میان سرمربیان سایپا،علی دائی در لباس سرمربیگری سایپا به استقلال نباخته است.
از میان سرمربیان استقلال،منصور پورحیدری و پرویز مظلومی سرمربیانی هستند که به سایپا نباخته اند!!!
 

۳٫از میان سرمربیان سایپا،محمد مایلی کهن در دوران سرمربیگری برابر استقلال با هیچ تیمی پیروز نشده است!!!!

۴٫بیژن ذوالفقارنسب(-)اولین سرمربی سایپا در مصاف با استقلال بوده است
لئونید تری بیلوفسکی(-) اولین سرمربی استقلال در مصاف با سایپا بوده است

۵٫ بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی سایپا است که موفق به گرفتن امتیاز و پیروزی در برابر استقلال شده است.
نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سایپا موفق به پیروزی و گرفتن امتیاز شده است

۶٫ بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی سایپا است که در مصاف با استقلال امتیاز از دست داده و شکست خورده است.
لئونید تری بیلوفسکی اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سایپا امتیاز از دست داده و شکست خورده است

۷٫نصرالله عبداللهی و رضا فروزانی از سایپانفراتی هستند که در بازیهای این دو تیم در لیگ فقط یکبار روی نیمکت سایپا برابر استقلال نشسته اند.
لئونید تری بیلوفسکی،رولاند کخ و جواد زرینچه از استقلال نفراتی هستند که در بازیهای این دو تیم در لیگ فقط یکبار روی نیمکت استقلال برابر سایپا نشسته اند. 

۸٫رضا فروزانی از سایپا و لئونید تری بیلوفسکی،رولاند کخ و جواد زرینچه از استقلال نفراتی هستند که این تک مصاف،تنها مصافی بوده که در دوران سرمربیگریشان رو در روی یکی از دو تیم قرار گرفته اند

۹٫جیووانی می ایتالیائی تنها سرمربی خارجی سایپا برابر استقلال بوده است.
لئونید تری بیلوفسکی روس،یوگنی سوکومورخوف روس و رولاند کخ آلمانی سرمربیان خارجی استقلال در جدالهای این دو تیم بوده اند

۱۰٫جدال دور رفت دو تیم در لیگ ۸۲-۱۳۸۱ تنها جدالی بوده که سرمربیان هر دو تیم خارجی بوده اند!!!! 

۱۱٫شادروان ناصر حجازی تنها سرمربی یکی از این دو تیم بوده که اکنون در قید حیات نیست(روحش شاد و یادش گرامی باد)

۱۲٫حمید علیدوستی(-)اولین گلزن سایپا برابر استقلال بوده است
محمدرضا مهرانپور(-)اولین گلزن استقلال برابر سایپا بوده است

۱۳٫از میان گلزنان سایپا،ابراهیم صادقی و سیداسحاق سبحانی به عنوان بازیکن و فرشاد فلاحت زاده به عنوان مدیر تیم فوتبال در تیم کنونی سایپا نیز حضور دارند
ازمیان گلزنان استقلال،علیرضا واحدی نیکبخت-سیاوش اکبرپور-آرش برهانیحنیف عمران زاده و امیرحسین صادقی به عنوان بازیکن و سیروس دین محمدی به عنوان آنالیزور در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارند.

۱۴٫از میان گلزنان سایپا،فرشاد فلاحت زاده-بیژن طاهری-محمد مومنی-علیرضا عباسفرد و سیدامین منوچهری به عنوان بازیکن و مجید صالح به عنوان مربی سابقه حضور در استقلال را دارند
از میان گلزنان استقلال،یدالله اکبری و پیروز قربانی سابقه بازی برای سایپا را نیز دارند.

۱۵٫حسین کاظمی تنها بازیکنی است که با پیراهن هر دو تیم بازی و در بازیهای رو در رو به هر دو تیم گل زده است

۱۶٫آدریانو آلوز برزیلی،تنها گلزن خارجی سایپا در این مصاف بوده است
اکسنتی گیلائوری گرجی تنها گلزن خارجی استقلال در این مصاف بوده است

۱۷٫در هیچ یک از بازیهای این دو تیم،گلزنان هر دو تیم خارجی نبوده اند.

۱۸٫از میان سرمربیان سایپا،بیژن ذوالفقارنسب سابقه بازی(البته به عنوان بازیکن کمکی در جام میلز هندوستان به همراه تاج)و سرمربیگری و مجید صالح سابقه مربیگری در استقلال را نیز دارند.

۱۹٫نصرالله عبداللهی(که سابقه بازی و سرپرستی در تاج(استقلال)را نیز دارد) تنها نفری است که سرمربی هر دو تیم بوده و در بازیهای رو در روی دو تیم روی نیمکت هر دو نشسته است!!

۲۰٫تاکنون هیچ یک از دیدارهای دو تیم در هفته ۱۱ام برگزار نشده است
………………………………………….. ………………………..
بازیکنان امسال سایپا کرج که سابقه گلزنی برابر استقلال تهران را دارند:

۱٫مهدی جعفرپور:۲گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۲٫روزبه شاه علیدوست:۱گل(با پیراهن پاس همدان)

۳٫سیداسحاق سبحانی:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)

۴٫
ابراهیم صادقی:۲گل(با پیراهن سایپا کرج)
۵٫سجاد مشکل پور:۱گل(با پیراهن صنعت نفت آبادان)
.
.

بازیکنان امسال استقلال تهران که سابقه گلزنی برابر سایپا کرج را دارند:

۱٫امیرحسین صادقی:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۲٫حنیف عمران زاده:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۳٫جواد نکونام:۶گل(با پیراهن پاس تهران)
۴٫پژمان نوری:۳گل(۱گل با پیراهن ملوان بندرانزلی،۱گل با پیراهن داماش گیلان،
۱گل با پیراهن پرسپولیس تهران)
۵.آرش برهانی:۱۲گل(۱گل با پیراهن شهرداری کرمان،۴گل با پیراهن پاس تهران،۷گل با پیراهن استقلال تهران)
۶٫سیاوش اکبرپور:۶گل(۱گل با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز،۲گل با پیراهن استقلال تهران،۲گل با پیراهن استیل آذین تهران،۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۷٫محمد قاضی:۴گل(با پیراهن ذوب آهن اصفهان)
۸٫آندرانیک تیموریان:۱گل(با پیراهن ابومسلم خراسان)
۹٫احمد جمشیدیان:۲گل(۱گل با پیراهن ملوان بندرانزلی،۱گل با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۱۰٫علیرضا واحدی نیکبخت:۴گل(۳گل با پیراهن استقلال تهران،
۱گل با پیراهن پرسپولیس تهران)
.
.
بازیکنان امسال سایپا کرج که سابقه بازی برای استقلال تهران را دارند:

کیانوش رحمتی به مدت ۴فصل
.
.
هیچ یک از بازیکنان امسال استقلال،سابقه بازی برای سایپا کرج را ندارند
………………………………………….. ……………………..
انگین فیرات و امیر قلعه نوعی تاکنون ۱بار با هم روبرو شده اند که این جدال به تساوی انجامیده است
.
.
انگین فیرات در دوران سرمربیگری تنها ۱بار برابر استقلال قرار گرفته که ۱تساوی ماحصل جدال او با استقلال بوده است
.
.
امیر قلعه نوعی در دوران مربیگری تاکنون ۲۰بار با سایپا روبرو شده که ۱۱برد،۷تساوی و ۲شکست ماحصل جدالهای او با سایپا بوده است

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

دسامبر 2021
ش ی د س چ پ ج
« ژانویه    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 549
بازدید کل : 2416078