بهمن
۵
دیدگاه‌ها برای تاریخچه داربی های تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ بسته هستند

تاریخچه داربی های تهران در چهارچوب رقابتهای لیگ

لیگ قدس ۱۳۶۸

فینال

ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۱

گلها:عباس سرخاب،عبدالصمد مرفاوی(استقلال)نادر میراحمدیان(پرسپولیس)

سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین

 

.

.

لیگ آزادگان ۱۳۷۰


دور رفت

ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۰

گلها:عبدالصمد مرفاوی،صادق ورمزیار

سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین

.

.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:عبدالصمد مرفاوی

سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری

سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین

.
.
.
لیگ آزادگان ۱۳۷۳
مرحله نیمه نهائی 

دور رفت:
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۲(تا دقیقه ۸۸!!!)
گلها:فرشاد پیوس(پ)،بهزاد داداش زاده(پرسپولیس)-صادق ورمزیار(پ)،ادموند اختر(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:این بازی بدلیل اغتشاش تماشاگران نیمه تمام ماند و از سوی فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی،۳-۰ بسود استقلال اعلام شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی(بندرعباس):
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
نکته:بدلیل حوادث بازی رفت،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال سیدداریوش مصطفوی و موافقت ۲باشگاه به ورزشگاه آزادی بندرعباس منتقل شد
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۵-۱۳۷۴

 

 

 

 

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-پرسپولیس تهران۱
گلها:ادموند اختر،صادق ورمزیار(پ)،محمد تقوی(استقلال)مرتضی کرمانی مقام(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:یورگن گده
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۶-۱۳۷۵
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۰
گل:ادموند بزیک
سرمربی پرسپولیس تهران:استانکو پاپله کوویچ
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۳-استقلال تهران۰
گلها:ادموند بزیک،مهدی مهدوی کیا،بهنام طاهرزاده
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید درخشان
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۸-۱۳۷۷

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۰

گل:سیدمهدی هاشمی نسب
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:سیدمهدی هاشمی نسب(پرسپولیس)فرد ملکیان(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۹-۱۳۷۸
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۰

گلها:سیدمهدی هاشمی نسب،پایان رأفت
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۸۰-۱۳۷۹
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:بهروز رهبری فرد(پ)،علی کریمی(پرسپولیس)-محمد نوازی،سیدمهدی هاشمی نسب(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:علیرضا اکبرپور
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۱-۱۳۸۰ دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:رضا جباری(پرسپولیس)-محمد نوازی(پ)(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۲-۱۳۸۱
دور رفت
ورزشگاه یادگارامام(تبریز):
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:علی سامره(استقلال)-علی انصاریان(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
نکته:بدلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی،این دیدار با نظر فدراسیون فوتبال دکترمحمد دادکان و موافقت دو باشگاه به ورزشگاه یادگار امام تبریز منتقل شد
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:یحیی گل محمدی،بهنام ابوالقاسم پور(پرسپولیس)-علیرضا اکبرپور(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۳-۱۳۸۲ دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۱
گلها:علی سامره،محمود فکری جویباری(استقلال)-عیسی ترائوره(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:سیدداوود سیدعباسی(استقلال)-حامد کاویانپور(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:وینکو بگوویچ
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۴-۱۳۸۳
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-پرسپولیس تهران۲
گلها:رضا عنایتی،محمود فکری جویباری،پیروز قربانی(استقلال)-شیث رضائی،سهراب انتظاری(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:راینر زوبل
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۵-۱۳۸۴ دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:رضا عنایتی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی پروین
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:آری هان
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۶-۱۳۸۵
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:مهرزاد معدنچی،مهرداد اولادی(پرسپولیس)-امیرحسین صادقی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت(پرسپولیس)-علی علیزاده(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۷-۱۳۸۶ دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:امید روانخواه(استقلال)-محسن خلیلی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:آرش برهانی(استقلال)-علی کریمی(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:سیدافشین قطبی
.
.
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۱
گلها:مجتبی جباری(استقلال)-مازیار زارع(پ)(پرسپولیس)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی پرسپولیس تهران:ادواردو وینگادا
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۹-۱۳۸۸ دور رفت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۱-استقلال تهران۱
گلها:عادل کلاه کج(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:زلاتکو کرانیکار
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۲-استقلال تهران۱
گلها:هادی نوروزی،کریم باقری(پرسپولیس)-فرهاد مجیدی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۰-۱۳۸۹
دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:فرهاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-پرسپولیس تهران۰
گل:آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۱-۱۳۹۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

استقلال تهران۲-پرسپولیس تهران۰

گلها:فرهاد مجیدی،مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی پرسپولیس تهران:حمید استیلی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
پرسپولیس تهران۳-استقلال تهران۲
گلها:ایمون زائد(۳گل)(پرسپولیس)-میلاد میداوودی،فریدون زندی(استقلال)
سرمربی پرسپولیس تهران:مصطفی دنیزلی
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۲-۱۳۹۱

دور رفت
ورزشگاه آزادی:

پرسپولیس تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی پرسپولیس تهران:مانوئل خوزه
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی

…………………………………………………..
بهترین گلزن پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
سیدمهدی هاشمی نسب(_)،ایمون زائد(بازیکن حال حاضر صنایع آلومینیوم هرمزگان)هر یک با ۳گل
.
.
بهترین گلزن استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
فرهاد مجیدی(بازیکن حال حاضر استقلال تهران)با ۴گل
.
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از پرسپولیس در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
علی پروین(-)با ۱۴حضور
.
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در داربی تهران و در چهارچوب رقابتهای لیگ:
منصور پورحیدری(مدیرفنی حال حاضر استقلال تهران)با ۱۲حضور
……………………………………………………………………..
نکات خواندنی:

۱٫این دو تیم در چهارچوب رقابتهای لیگ تاکنون ۳۸بار با هم روبرو شده اند که ۱۲پیروزی سهم استقلال-۱۸تساوی و ۸پیروزی سهم پرسپولیس بوده است

۲٫از میان سرمربیان استقلال،امیر قلعه نوعی هیچ گاه در داربی برابر پرسپولیس شکست نخورده است!!از میان سرمربیان پرسپولیس،حمید درخشان تاکنون با هیچ تیمی به استقلال نباخته است!!مصطفی دنیزلی از محدود سرمربیان خارجی و علی دائی از محدود سرمربیان ایرانی هستند که تعداد بردهایشان برابر استقلال از تعداد باختهایشان بیشتر است

۳٫از میان سرمربیان استقلال،شادروان ناصر حجازی و عبدالصمد مرفاوی هیچ گاه در داربی تهران پیروز نشده اند!!!
از میان سرمربیان پرسپولیس،حمید استیلی هیچ گاه در دوران مربیگری و در چهارچوب رقابتهای لیگ برابر استقلال پیروز نشده است!!!

۴٫منصور پورحیدی(مدیرفنی حال حاضر استقلال تهران)اولین سرمربی استقلال در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است
علی پروین
(-)اولین سرمربی پرسپولیس در داربی هائی بوده که در لیگ برگزار شده است

۵٫
منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز گرفته و پیروز شده استحمید درخشان اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز گرفته و استانکو پاپله کوویچ اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ پیروز شده است

۶٫نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس امتیاز داده و منصور پورحیدری اولین سرمربی استقلال بوده که در داربی های لیگ برابر پرسپولیس شکست خورده استعلی پروین اولین سرمربی پرسپولیس بوده که برابر استقلال در داربی های لیگ امتیاز داده و شکست خورده است

۷٫از میان سرمربیان استقلال،رولاند کخ و فیروز کریمی سرمربیانی هستند که تنها یکبار داربی را در تجربه کرده انداز میان سرمربیان پرسپولیس،یورگن گده-آری هانادواردو وینگادازلاتکو کرانیکار و مانوئل خوزه سرمربیانی هستند که فقط یکبار داربی را تجربه کرده اند.

۸٫در میان سرمربیانی که تنها یک داربی را تجربه کرده اند،رولاند کخ از میان سرمربیان استقلال و آری هان ،ادواردو وینگادا و مانوئل خوزه از میان سرمربیان پرسپولیس کسانی هستند که تنها همین یکبار برابر پرسپولیس و استقلال قرار گرفته اند

۹٫یوگنی سوکومورخوف روس و رولاند کخ آلمانی سرمربیان خارجی استقلال در داربی بوده اندیورگن گده آلمانی-استانکو پاپله کوویچ و وینکو بگوویچ کروات-راینر زوبل آلمانی-آری هان هلندی-مصطفی دنیزلی ترک-ادواردو وینگادا پرتغالی ، زلاتکو کرانیکار کروات و مانوئل خوزه پرتغالی سرمربیان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند

۱۰٫در هیچ از یک داربی ها،سرمربیان دو تیم خارجی نبوده اند

۱۱٫شادروان ناصر حجازی تنها سرمربی یکی از دو تیم است که هم اکنون در قید حیات نیست(روحش شاد و یادش گرامی باد)

۱۲٫عباس سرخاب(-)اولین گلزن استقلال در داربی های لیگ بوده استنادر میراحمدیان(-)اولین گلزن پرسپولیس در داربی های لیگ بوده است

۱۳٫از میان گلزنان استقلال،امیرحسین صادقی-آرش برهانی-مجتبی جباری و فرهاد مجیدی در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارنداز میان گلزنان پرسپولیس،مهدی مهدوی کیاعلی کریمیمهرزاد معدنچیعادل کلاه کج و هادی نوروزی به عنوان بازیکن،یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی،کریم باقری به عنوان مدیرفنی و ادموند بزیک به عنوان آنالیزور در تیم کنونی پرسپولیس نیز حضور دارند

۱۴٫از میان گلزنان استقلال،سیدداوود سیدعباسی و علی علیزاده سابقه بازی برای پرسپولیس را دارند
ا
ز میان گلزنان پرسپولیس،بهزاد داداش زاده-علی انصاریان و علیرضا واحدی نیکبخت سابقه بازی برای استقلال را دارند

۱۵٫سیدمهدی هاشمی نسب تنها بازیکنی است که برای هر دو تیم بازی کرده و به هر دو تیم گل زده است

۱۶٫از میان گلزنان استقلال،عباس سرخاب-رضا عنایتی و مجتبی جباری هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند

از میان گلزنان پرسپولیس،مهدی مهدوی کیا،سیدمهدی هاشمی نسب-بهنام ابوالقاسم پور و علیرضا واحدی نیکبخت هیچ گاه در داربی شکست نخورده اند.در این میان علیرضا واحدی نیکبخت هیچ گاه و با هیچ تیمی برابر استقلال شکست نخورده است!!!

۱۷٫سیدداوود سیدعباسی که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارد تنها بازیکنی است که هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)شکست نخورده است

۱۸٫از میان گلزنان استقلال،فرد ملکیان هیچ گاه در داربی پیروز نشده است!!از میان گلزنان پرسپولیس،مرتضی کرمانی مقدم و سهراب انتظاری هیچ گاه در داربی پیروز نشده اند.در این میان،کرمانی مقدم با هیچ تیمی برابر استقلال پیروز نشده است!!!

۱۹٫بهزاد داداش زاده و علی علیزاده که سابقه بازی برای هر دو تیم را دارند،هیچ گاه در داربی(چه با پرسپولیس و چه با استقلال)پیروز نشده اند

۲۰٫هیچ یک از گلزنان استقلال در داربی خارجی نبوده اند
عیسی ترائوره از مالی و ایمون زاید از لیبی گلزنان خارجی پرسپولیس در داربی بوده اند

۲۱٫هیچ گاه در بازیهای این دو تیم،گلزنان هر دو تیم خارجی نبوده اند

۲۲٫از میان سرمربیان استقلال،امیر قلعه نوعی به عنوان سرمربی و منصور پورحیدری به عنوان مدیرفنی در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارند
از میان سرمربیان پرسپولیس،وینکو بگوویچ به عنوان مربی و علی پروین به عنوان عضو هیئت مدیره در تیم کنونی پرسپولیس نیز حضور دارند

۲۳٫از میان سرمربیان پرسپولیس،یورگن گده سابقه مربیگری در استقلال را نیز دارد

۲۴٫یک دیدار دو تیم تاکنون در هفته ۲۳ام برگزار شده است.این دیدار،جدال دو تیم در دور برگشت لیگ ۸۶-۱۳۸۵ بوده که به تساوی ۱-۱ انجامید.
یکبار نیز دو تیم ۲۳امین بازی خود را در لیگ برابر هم برگزار کردند که در آن استقلال در فینال لیگ قدس ۱۳۶۸،با نتیجه ۲-۱ پرسپولیس را شکست داد.نکته جالب اینکه بازی قبل استقلال در ۲۲امین بازی آن لیگ برای استقلال،برابر ملوان بوده است(درست مانند شرایط این بازی)

۲۵٫دو بار شرایط امسال رخ داده است.یعنی زمانی که بازی رفت ۰-۰ شده باشد!!این دو بار در لیگ ۷۹-۱۳۷۸ و ۸۴-۱۳۸۳ رخ داده که بازیهای برگشت بترتیب ۲-۰ بسود پرسپولیس و ۳-۲ بسود استقلال شده است!!نکته جالب راجع به لیگ ۸۴-۱۳۸۳ است که بازی رفت دو تیم که ۰-۰ مساوی شده بود در هفته ۶ام برگزار شده بود(درست مثل امسال) و سرمربیان استقلال و پرسپولیس هم بترتیب قلعه نوعی و زوبل بودند که اولی هم اکنون نیز سرمربی استقلال است و دومی به عنوان یکی از سرمربیان موفق خارجی قاره آفریقا به ایران آمده بود(درست مثل مانوئل خوزه)
………………………………………………………………..

بازیکنان امسال استقلال که سابقه گلزنی برابر پرسپولیس را دارند:

۱٫خسرو حیدری:۱گل(با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۲٫امیرحسین صادقی:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۳٫جواد نکونام:۳گل(با پیراهن پاس تهران)
۴٫فرهاد مجیدی:۴گل(با پیراهن استقلال تهران)
۵٫مجتبی جباری:۵گل(۱گل با پیراهن ابومسلم خراسان،۴گل با پیراهن استقلال تهران)
۶٫آرش برهانی:۳گل(۱گل با پیراهن پاس تهران،۲گل با پیراهن استقلال تهران)
۷٫سیاوش اکبرپور:۲گل(۱گل با پیراهن استیل آذین تهران،۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۸٫میثم بائو:۴گل(۱گل با پیراهن راه آهن تهران،۲گل با پیراهن ابومسلم خراسان،۱گل با پیراهن شهرداری تبریز)
۹٫هاشم بیک زاده:۱گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۱۰٫عباس محمدرضائی:۲گل(۱گل با پیراهن صبای قم،۱گل با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۱۱٫فرزاد حاتمی:۲گل(۱گل با پیراهن صبای قم،۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۱۲٫پژمان منتظری:۱گل(با پیراهن فولاد خوزستان)

۱۳٫سیدایمان موسوی:۱گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۱۴٫حجت چهارمحالی:۱گل(با پیراهن فولاد خوزستان)
.
.
بازیکنان امسال پرسپولیس که سابقه گلزنی برابر استقلال را دارند:

۱٫مهدی مهدوی کیا:۲گل(۱گل با پیراهن پرسپولیس تهران،۱گل با پیراهن استیل آذین تهران)
۲٫سیدجلال حسینی:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)
۳٫محسن بنگر:۲گل(۱گل با پیراهن شموشک نوشهر،۱گل با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۴٫علی کریمی:۳گل(۲گل با پیراهن پرسپولیس تهران،۱گل با پیراهن استیل آذین تهران)
۵٫کریم انصاری فرد:۲گل(با پیراهن سایپا کرج)
۶٫محمد نوری:۱گل(با پیراهن صبای قم)
۷٫مهرداد پولادی:۱گل(با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۸٫مهرزاد معدنچی:۴گل(۳گل با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز،۱گل با پیراهن پرسپولیس تهران)
۹٫هادی نوروزی:۱گل(با پیراهن پرسپولیس تهران)

۱۰٫عادل کلاه کج:۳گل(۱گل با پیراهن فولاد خوزستان،۱گل با پیراهن صبای قم،۱گل با پیراهن پرسپولیس تهران)
.
.

بازیکنان امسال استقلال که سابقه بازی برای پرسپولیس را دارند:

میثم بائو به مدت ۱فصل
.
.
بازیکنان امسال پرسپولیس که سابقه بازی برای استقلال را دارند:

مهرداد پولادی به مدت ۲فصل
.
.

بازیکنان امسال استقلال که سابقه نباختن برابر پرسپولیس را(صرفا” در داربی) در داربی و…دارند:

مجتبی جباری:۹بازی(۴برد-۵تساوی)
.
.
بازیکنان امسال پرسپولیس که سابقه نباختن برابر استقلال
(صرفا” در داربی) را در داربی و…دارند

مهدی مهدوی کیا:۵بازی(۴برد-۱تساوی)
.
.

استقلال هیچ بازیکنی ندارد که سابقه نبردن پرسپولیس را داشته باشد
.
.
بازیکنان امسال پرسپولیس که سابقه نبردن استقلال در داربی و …را دارند:

۱٫کریم انصاری فرد:۱۰بازی(۶تساوی و ۴باخت)(با پیراهن سایپا کرج و پرسپولیس تهران)
۲٫
رضا حقیقی:۵بازی(۲تساوی و ۳باخت)(با پیراهن پیام خراسان و فجرشهیدسپاسی شیراز)
……………………………………………………………………..
امیر قلعه نوعی و
یحیی گل محمدی تاکنون ۱بار با هم روبرو شده اند که طی آن یحیی گل محمدی با صباباتری موفق به شکست صنعت مس با قلعه نوعی شد
.
.

امیر قلعه نوعی بازیکن و مربی اسبق استقلال،در دوران مربیگری تاکنون ۲۰بار با پرسپولیس روبرو شده که ۷پیروزی-۱۱تساوی و ۲شکست ماحصل جدالهای او با پرسپولیس بوده است
او در داربی ۹بازی روی نیمکت استقلال نشسته که ۳پیروزی و ۶تساوی ماحصل جدالهای او با پرسپولیس بوده است.او تاکنون در داربی برابر پرسپولیس،شکست نخورده است.نکته جالب هم اینکه در زمان مربیگری او،استقلال همواره زننده گل اول داربی بوده است!!!

.
.

یحیی گل محمدی برای بار اول در دوران سرمربیگری خود است که برابر استقلال قرار می گیرد

 

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

دسامبر 2021
ش ی د س چ پ ج
« ژانویه    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 549
بازدید کل : 2416078