دی
۹
دیدگاه‌ها برای تاریخچه دیدارهای استقلال تهران و سایپا کرج در چهارچوب رقابتهای لیگ بسته هستند

تاریخچه دیدارهای استقلال تهران و سایپا کرج در چهارچوب رقابتهای لیگ

 

لیگ آزادگان ۱۳۷۳
مرحله گروهی(گروه اول) 

دور رفت

ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۱-استقلال تهران۰
گل:حمید علیدوستی
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:لئونید تری بیلوفسکی

.

.

دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:محمدرضا مهرانپور
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
فینال
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۱-استقلال تهران۰
گل:فرشاد فلاحت زاده
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۵-۱۳۷۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:بیژن ذوالفقارنسب
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا تهران۱
گلها:محمدرضا مهرانپور،ادموند اختر(۲گل)(استقلال)-بیژن طاهری(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:نصرالله عبداللهی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۷-۱۳۷۶

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا تهران۰
گلها:فرد ملکیان،امین راستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۸-۱۳۷۷

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
سایپا تهران۰-استقلال تهران۰
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۴-استقلال تهران۳
گلها:مجید صالح،صفدر یوسف لو،بهنام ابوالقاسم پور(۲گل)(سایپا)-سیدعلی موسوی(۲گل)،سیروس دین محمدی(پ)(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۷۹-۱۳۷۸

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۱
گلها:فرهاد مجیدی(استقلال)-پژمان جمشیدی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:حمید علیدوستی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:کاظم محمودی
سرمربی استقلال تهران:یوگنی سوکومورخوف
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ آزادگان فصل ۸۰-۱۳۷۹

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:فرهاد خانگلی،بهنام ابوالقاسم پور(سایپا)-علی سامره،بهمن طهماسبی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا تهران۰
گلها:فرزاد مجیدی،علی سامره
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۱-۱۳۸۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا تهران۰
گل:فرزاد مجیدی
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
سایپا تهران۲-استقلال تهران۲
گلها:جواد کاظمیان(پ)،محسن خلیلی(سایپا)-علیرضا واحدی نیکبخت،سیروس دین محمدی(استقلال)
سرمربی سایپا تهران:محمد مایلی کهن
سرمربی استقلال تهران:منصور پورحیدری
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۲-۱۳۸۱

دور رفت
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:یدالله اکبری(پ)(استقلال)-محمد مومنی،محمد سلطانی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:رولاند کخ
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
ورزشگاه تختی(تهران):
استقلال تهران۱-سایپا کرج۳
گلها:محمد نوازی(پ)(استقلال)-محمد سلطانی،حسین کاظمی،ابراهیم فارسی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:جواد زرینچه
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۳-۱۳۸۲

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۲
گلها:علیرضا واحدی نیکبخت،فرزاد مجیدی(۲گل)(استقلال)-مرتضی ایزدی،ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۰
گلها:رضا عنایتی(۲گل)،محمد نوازی(پ)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:جیووانی می
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۴-۱۳۸۳

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۴-سایپا کرج۳
گلها:حسین کاظمی،اکسنتی گیلائوری،شاهین خیری،فرزاد مجیدی(استقلال)-امیرحسین یوسفی(پ)،علیرضا عباسفرد(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۵-۱۳۸۴

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:بیژن ذوالفقارنسب
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۶-۱۳۸۵

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۳
گلها:حسین کاظمی(استقلال)-سیدجلال حسینی،محسن خلیلی،حمیدرضا رجبی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)-محسن خلیلی(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۷-۱۳۸۶

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:آرش برهانی(استقلال)-کاظم برجلو،آدریانو آلوز(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:شادروان ناصر حجازی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:فیروز کریمی
سرمربی سایپا کرج:علی دائی
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۰
گلها:پیروز قربانی،آرش برهانی
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:رضا فروزانی
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۱
گلها:آرش برهانی(پ)(استقلال)-کاظم برجلو(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۸۹-۱۳۸۸

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۱
گلها:هادی شکوری،آرش برهانی(استقلال)-ابراهیم صادقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۱
گلها:حنیف عمران زاده(استقلال)-رضا خالقی فر(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:عبدالصمد مرفاوی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۰-۱۳۸۹

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۳-سایپا کرج۲
گلها:امیرحسین صادقی،فرهاد مجیدی،آرش برهانی(استقلال)-کریم انصاری فرد(۲گل-دومی پنالتی)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۰-سایپا کرج۰
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:محمد مایلی کهن
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۱-۱۳۹۰

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۰
گل:مجتبی جباری
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح

.
.
دور برگشت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۲-سایپا کرج۲
گلها:فریدون زندی(۲گل)(استقلال)_سیدامین منوچهری(۲گل)(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:پرویز مظلومی
سرمربی سایپا کرج:مجید صالح
.
.
.
لیگ برتر فصل ۹۲-۱۳۹۱ 

دور رفت
ورزشگاه آزادی:
استقلال تهران۱-سایپا کرج۲
گلها:سیاوش اکبرپور(استقلال)_سیداسحاق سبحانی،سعید دقیقی(سایپا)
سرمربی استقلال تهران:امیر قلعه نوعی
سرمربی سایپا کرج:مجتبی تقوی

………………………………………..
بهترین گلزن استقلال در مصاف با سایپا در چهارچوب رقابتهای لیگ:
فرزاد مجیدی(-)،آرش برهانی(بازیکن حال حاضر استقلال تهران)هر یک با ۵گل
.
.
بهترین گلزن سایپا در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محسن خلیلی(-)با ۴گل
.
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از استقلال در مصاف با سایپا در چهارچوب رقابتهای لیگ:
امیر قلعه نوعی(سرمربی حال حاضر استقلال تهران)با ۹حضور
.
.
بیشترین تعداد حضور یک سرمربی از سایپا در مصاف با استقلال در چهارچوب رقابتهای لیگ:
محمد مایلی کهن(سرمربی حال حاضر گهر درود لرستان)با ۱۱حضور
………………………………………………………………….
چند نکته:

۱٫این دو تیم تاکنون ۳۶بار در چهارچوب رقابتهای لیگ با هم بازی کرده اند که از این ۳۶بازی،۱۳برد سهم استقلال بوده،۱۴بازی مساوی شده و ۹برد نیز سهم سایپا بوده است

۲٫از میان سرمربیان استقلال،منصور پورحیدری و پرویز مظلومی سرمربیانی هستند که به سایپا نباخته اند!!!
از میان سرمربیان سایپا،علی دائی در لباس سرمربیگری سایپا به استقلال نباخته است.ضمنا” او جزء معدود سرمربیان ایرانی است که تعداد بردهایش برابر استقلال از تعداد باختهایش بیشتر است!!! 

۳٫از میان سرمربیان سایپا،محمد مایلی کهن در دوران مربیگری برابر استقلال با هیچ تیمی پیروز نشده است!!!!

۴٫لئونید تری بیلوفسکی اولین سرمربی استقلال در مصاف با سایپا بوده است
بیژن ذوالفقارنسب اولین سرمربی سایپا در مصاف با استقلال بوده است

۵٫نصرالله عبداللهی اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سایپا موفق به پیروزی و گرفتن امتیاز شده است
بیژن ذوالفقارنسب نیز اولین سرمربی سایپا است که موفق به گرفتن امتیاز و پیروزی در برابر استقلال شده است.

۶٫لئونید تری بیلوفسکی اولین سرمربی استقلال است که در مصاف با سایپا امتیاز از دست داده و شکست خورده است
بیژن ذوالفقارنسب نیز اولین سرمربی سایپا است که در مصاف با استقلال امتیاز از دست داده و شکست خورده است.

۷٫لئونید تری بیلوفسکی،رولاند کخ و جواد زرینچه از استقلال و نصرالله عبداللهی و رضا فروزانی از سایپا نفراتی هستند که در بازیهای این دو تیم در لیگ فقط یکبار روی نیمکت یکی از دو تیم نشسته اند.
در این میان لئونید تری بیلوفسکی،رولاند کخ و جواد زرینچه از استقلال و رضا فروزانی از سایپا این تک دیدار تنها دیداری بوده که این افراد در کل دوران مربیگریشان روی نیمکت برابر یکی از این دو تیم نشسته اند 

۸٫لئونید تری بیلوفسکی روس،یوگنی سوکومورخوف روس و رولاند کخ آلمانی از استقلال و جیووانی می ایتالیائی از سایپا،سرمربیان خارجی جدالهای این دو تیم بوده اند

۹٫جدال دور رفت دو تیم در لیگ ۸۲-۱۳۸۱ تنها جدالی بوده که سرمربیان هر دو تیم خارجی بوده اند!!!!

۱۰٫شادروان ناصر حجازی تنها سرمربی یکی از این دو تیم بوده که اکنون در قید حیات نیست(روحش شاد و یادش گرامی باد)

۱۱٫محمدرضا مهرانپور(-)اولین گلزن استقلال برابر سایپا بوده است
حمید علیدوستی(-)اولین گلزن سایپا برابر استقلال بوده است

۱۲٫ازمیان گلزنان استقلال،فرهاد مجیدی-سیاوش اکبرپور-آرش برهانیحنیف عمران زاده-امیرحسین صادقی و مجتبی جباری به عنوان بازیکن و سیروس دین محمدی به عنوان آنالیزور در تیم کنونی استقلال نیز حضور دارند.
از میان گلزنان سایپا،ابراهیم صادقی -کاطم برجلو-سیداسحاق سبحانی و سعید دقیقی به عنوان بازیکن در تیم کنونی سایپا نیز حضور دارند

۱۳٫از میان گلزنان استقلال،یدالله اکبری و پیروز قربانی سابقه بازی برای سایپا را نیز دارند.
از میان گلزنان سایپا،فرشاد فلاحت زاده-بیژن طاهری-محمد مومنی،علیرضا عباسفرد و سیدامین منوچهری به عنوان بازیکن و مجید صالح به عنوان مربی سابقه حضور در استقلال را دارند

۱۴٫حسین کاظمی تنها بازیکنی است که با پیراهن هر دو تیم بازی و در بازیهای رو در رو به هر دو تیم گل زده است!

۱۵٫اکسنتی گیلائوری گرجی از استقلال و آدریانو آلوز برزیلی از سایپا،گلزنان خارجی مصافهای این دو تیم بوده اند

۱۶٫از میان سرمربیان سایپا،بیژن ذوالفقارنسب سابقه بازی(البته به عنوان بازیکن کمکی در جام میلز هندوستان به همراه تاج)و سرمربیگری و مجید صالح سابقه مربیگری در استقلال را نیز دارند.

۱۷٫نصرالله عبداللهی(که سابقه بازی و سرپرستی در تاج(استقلال)را نیز دارد) تنها نفری است که سرمربی هر دو تیم بوده و در بازیهای رو در روی دو تیم روی نیمکت هر دو نشسته است!!

۱۸٫تاکنون ۱جدال دو تیم در هفته ۱۹ام برگزار شده است.این دیدار،جدال دو تیم در دور برگشت لیگ ۸۱-۱۳۸۰ بود که با تساوی ۲-۲ به پایان رسید
…………………………………………………………………….
بازیکنان امسال استقلال تهران که سابقه گلزنی برابر سایپا کرج را دارند:

۱٫امیرحسین صادقی:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۲٫حنیف عمران زاده:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۳٫جواد نکونام:۶گل(با پیراهن پاس تهران)
۴٫فرهاد مجیدی:۲گل(با پیراهن استقلال تهران)
۵٫مجتبی جباری:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
۶٫آرش برهانی:۱۲گل(۱گل با پیراهن شهرداری کرمان،۴گل با پیراهن پاس تهران،۷گل با پیراهن استقلال تهران)
۷٫سیاوش اکبرپور:۶گل(۱گل با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز،۲گل با پیراهن استقلال تهران،۲گل با پیراهن استیل آذین تهران،۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز)
۸٫حسن اشجاری:۴گل(۳گل با پیراهن ملوان بندرانزلی،۱گل با پیراهن فولادمبارکه سپاهان اصفهان)
۹٫کیانوش رحمتی:۱گل(با پیراهن پاس تهران)
۱۰٫میثم بائو:۲گل(با پیراهن شهرداری تبریز)
۱۱٫عباس محمدرضائی:۱گل(با پیراهن فجرشهیدسپاسی شیراز)
۱۲٫فرزاد حاتمی:۲گل(۱گل با پیراهن تراکتورسازی تبریز،۱گل با پیراهن استقلال تهران)
۱۳٫سیدایمان موسوی:۱گل(با پیراهن صنعت نفت تهران)
۱۴٫ویسنته آرسه:۱گل(با پیراهن استقلال تهران)
.
.
بازیکنان امسال سایپا کرج که سابقه گلزنی برابر استقلال تهران را دارند:

۱٫روزبه شاه علیدوست:۱گل(با پیراهن پاس همدان)
۲٫کاظم برجلو:۲گل(با پیراهن سایپا کرج)
۳٫ابراهیم صادقی:۲گل(با پیراهن سایپا کرج)
۴٫سعید دقیقی:۳گل(۱گل با پیراهن پیکان تهران،۱گل با پیراهن شهرداری تبریز،۱گل با پیراهن سایپا کرج)
۵٫سیداسحاق سبحانی:۱گل(با پیراهن سایپا کرج)
.
.
بازیکنان امسال استقلال تهران که سابقه بازی برای سایپا کرج را دارند:

۱٫کیانوش رحمتی به مدت ۲فصل
۲٫عباس محمدرضائی به مدت ۲فصل
.
.
هیچ یک از بازیکنان امسال سایپا سابقه بازی برای استقلال را ندارند
………………………………………………………………….
امیر قلعه نوعی و مجتبی تقوی تاکنون ۵بار با هم روبرو شده اند که ۳پیروزی سهم قلعه نوعی بوده،۱دیدار به تساوی انجامیده و ۱دیدار بسود تقوی پایان یافته است
.
.
امیر قلعه نوعی در دوران مربیگری تاکنون ۱۹بار با سایپا روبرو شده که ۱۰برد،۷تساوی و ۲شکست ماحصل جدالهای او با سایپا بوده است
.
.
مجتبی تقوی در دوران مربیگری تاکنون ۵بار با استقلال روبرو شده که ۲برد،۱تساوی و ۲شکست ماحصل جدالهای او با استقلال بوده است

تـبـلـیـغـات

انجمن های گفتگوی آبـی دلان


اسکـوربـورد آبـی دلان

نویسندگان سایت

دسته بندی موضوعی

آخرین مطالب سایت

نظر سنجی

نظر شما در مورد طراحی صفحه اول سایت آبی دلان چیست؟

View Results

Loading ... Loading ...

محبوب ترین تاپیک های انجمن های آبی دلان

Login Author

جستجو در سایت

جستجوی تاریخی مطالب سایت

دسامبر 2021
ش ی د س چ پ ج
« ژانویه    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
افراد آنلاین : 0
تعداد کل مطالب : 549
بازدید کل : 2416087